We zitten nog steeds in een goede flow

We zitten nog steeds in een goede flow met het project Kaatsland in Sneek. We realiseren hier in totaal 129 duurzame all electric appartementen in opdracht van onze ketenpartner woningcorporatie Elkien en zorgaanbieder Philadelphia Zorg. Na de oplevering van blokken A en B beginnen ook de blokken C & D steeds meer hun definitieve vorm te krijgen. Bij deze gebouwen hebben we onlangs de dakvloer geplaatst. In deze beide blokken komen 73 huurappartementen voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Het bouwterrein ligt midden in een woonwijk ten zuiden van het centrum van Sneek. Als ‘beste buur’ beperken we de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk.

Voor de gebouwen op het Kaatsland hebben we een optimaal energieconcept uitgedacht, met voor elk gebouw zijn eigen systeem. In combinatie met zonnepanelen op het dak zijn de gebouwen energieneutraal. De (toekomstige) bewoners kunnen dan ook rekenen op veel comfort en lage energielasten.