Expertise

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tristique lacus rutrum justo pretium semper. Mauris mi est, tincidunt eget vestibulum at, porttitor nec velit. Donec posuere sed nisl nec consequat. Curabitur condimentum elit quis nisl scelerisque, in rhoncus enim vulputate. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus

Design & Build (D&B) is een geïntegreerde contractvorm waarbij de verantwoordelijkheid voor ontwerp en uitvoering bij de opdrachtnemer ligt. Het is een manier van werken die de opdrachtgever aanzienlijk kan ontzorgen. En daarmee een werkwijze die Jorritsma Bouw op het lijf geschreven is.

Kennis en creativiteit

Bij D&B (UAV-GC) kan de opdrachtgever essentiële punten vastleggen in een programma van eisen. Tegelijkertijd kan in de uitwerking optimaal de kennis en creativiteit van ons deskundige team benut worden. Eén aanbesteding voor ontwerp en uitvoering volstaat. Het resultaat is een kwaliteitsproduct dat volledig is afgestemd op de verwachtingen, wensen, doelstellingen en het budget van de opdrachtgever. We kunnen er bovendien een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) aan koppelen.

Eén aanspreekpunt

Bij een D&B-project is lean werken het uitgangspunt. We stellen zorgvuldig een team samen dat kan inspelen op de wensen van de opdrachtgever, waarmee we deze zoveel mogelijk ontzorgen. Zo’n team bestaat bijvoorbeeld uit één of meer architecten, adviseurs en een installateur. Met dit team werken we integraal samen. Voor de opdrachtgever is er één aanspreekpunt: de projectleider van Jorritsma Bouw.

Lean

De lean-methode is een vorm van werken die ons al veel tevreden klanten heeft opgeleverd. Onze manier van werken is doordacht daadkrachtig. Met onze co-makers stemmen we alle bouwactiviteiten zorgvuldig af. Er vindt regelmatig planningsoverleg plaats.

30 NOM-woningen, Wolvega

16 woningen van ForMaat, Ten Post

Waar mogelijk voeren we werkzaamheden gelijktijdig uit in plaats van na elkaar. We zorgen voor een opgeruimde en geordende bouwplaats. Dit alles zorgt ervoor dat de bouwtijd kan worden verkort.

Systems Engineering

We maken bij D&B-projecten gebruik van Systems Engineering (SE). Het is een geïntegreerde proces- en administratie-ondersteunende tool die complexe raakvlakken inzichtelijk maakt. In de digitale omgeving worden alle punten vanuit de programma’s van eisen opgeslagen en gekoppeld aan de verschillende gebouwdelen in BIM. SE maakt het mogelijk om gedurende het hele proces inzichtelijk te sturen op de behoeften van de opdrachtgever (en gebruikers). Deze werkmethode voorkomt miscommunicatie en zorgt voor samenhang tussen programma van eisen, verwachtingen en uitvoering.

De voordelen van D&B

  • De strategische visie op bouw en onderhoud garandeert maximaal rendement.
  • Planning van ontwerp, bouw en onderhoud zijn goed op elkaar af te stemmen. Dat resulteert doorgaans in lagere bouw- en onderhoudskosten.
  • Door betere afstemming kunnen overdrachtsrisico’s beheerst worden. Dat betekent een kortere bouwtijd, lagere faalkosten en een scherpere prijs.
  • De opdrachtgever besteedt de totstandkoming van het project integraal uit, waardoor hij zich kan toeleggen op zijn kerntaken.
  • Voor alle onderdelen is slechts één aanbesteding nodig; er is één aanspreekpunt.