Bij Jorritsma Bouw zijn we het erover eens dat er voor (sociale) woningbouw geen blauwdrukken zijn. Ons uitgangspunt is dat we maatwerk leveren, ook als het ‘confectiebouw’ is. We vinden het belangrijk dat woningen passen in het beeldkwaliteitsplan van de omgeving en dat ze voldoen aan de smaak en voorkeuren van opdrachtgevers en bewoners. Bovendien moeten ze binnen de praktische en financiële mogelijkheden passen. Vanuit onze jarenlange ervaring hebben wij onze Woningen van ForMaat ontwikkeld: maatwerk waar het kan, standaard waar het moet.

Uiterst flexibel

Bij dit concept verenigen we het standaard bouwen met het bouwen op maat. Voor de woningen hebben we één basisontwerp gemaakt. Binnen dit ontwerp is het mogelijk om de plattegrond aan te passen. Zodoende is de woning geschikt te maken voor zeer kleine huishoudens, als levensloopwoning maar ook als grotere gezinswoning. We laten ons niet beperken door beukmaten en ook een aantal binnenwanden kan flexibel worden geplaatst. Er is keuze uit een woning met kap of met plat dak. Ook voor de gevelbekleding zijn diverse mogelijkheden.

Bovendien is er de keuze voor één of twee verdiepingen. Woningen met één woonlaag zijn er als starterswoning, maar ook als eengezins- of als levensloopwoning. Tweelaags woningen zijn er als eengezins- of als levensloopwoning. Binnen één project zijn diverse types mogelijk. De Woning van ForMaat bouwen we vanuit huidige én toekomstige woonwensen. De woningen kunnen na verloop van tijd zonder ingrijpende maatregelen worden aangepast op een andere doelgroep.

Energiezuinig

We hanteren haalbare financiële kaders, waarbij ook acceptabele huurprijzen horen. We nemen ook het energieconcept en de terugverdientijd in het financiële plaatje op. Qua energielabel is vrijwel alles mogelijk: van de minimale eisen volgens Bouwbesluit tot en met nul-op-de-meter. We zijn goed ingevoerd in de geldende subsidieregelingen die er bestaan voor energiezuinig en duurzaam bouwen. Indien gewenst nemen we de aanvraag voor onze rekening, of ondersteunen we de opdrachtgever hierbij.

Bouwen zonder zorgen

We hebben bij dit concept een eigen aanpak ontwikkeld, waarbij de bewoners een grote rol in het hele traject kunnen spelen. Wat betreft bewonerscommunicatie nemen we graag onze verantwoordelijkheid, uiteraard altijd in samenspraak met de opdrachtgever. We weten uit ervaring dat zorgvuldige communicatie erg kan helpen om een bouwproces voorspoedig te laten verlopen. We kunnen een project desgewenst turnkey opleveren, waarbij we het hele bouwtraject van vergunningsaanvraag tot en met sleuteloverdracht verzorgen.