Projecten

Woon- en behandelcentrum Parkhoven, Leeuwarden

Opdrachtgever: Palet, Leeuwarden
Architect: VNL architecten, Leeuwarden

Voor zorgorganisatie Palet, ressorterend onder Stichting KwadrantGroep, realiseert Jorritsma Bouw in de wijk Achter de Hoven in Leeuwarden nieuwbouw voor woon- en behandelcentrum Parkhoven. In acht laagbouwwoningen kan straks aan 54 mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking specialistische verpleeghuiszorg worden geboden. Elke bewoner krijgt een eigen slaapkamer en er is 24-uurszorg aanwezig. Op twee woningen komt een bovenverdieping met ruimte voor in totaal twaalf ‘huisartsenbedden’ voor kortdurende opvang. Ook is er in Parkhoven plaats voor dagopvang van tien personen.

Aanbieding
Jorritsma Bouw onderhield al enige tijd contacten met zorgorganisatie Palet. Toen bekend werd dat Parkhoven gebouwd zou gaan worden, hebben we selectiedocumenten opgestuurd. We vulden de informatie aan tijdens een zogeheten clarification meeting. Van de drie geselecteerde bouwbedrijven was ons ‘best and final offer’ (bafo) reden voor gunning van het project.

In onze aanbieding – op basis van bestek en tekeningen – hebben we veel aandacht besteed aan het plan van aanpak en aan het kwaliteitsbeheer (QAQC = Quality Assurance & Quality Control). We konden bovendien een scherpe prijs neerzetten. Onder meer doordat we door een efficiënte planning de bouwtijd hebben weten te bekorten.

Kwaliteitsbeheer
Bouwen voor zorg en bouwen voor industrie lijken op zich weinig raakvlakken te hebben. Maar juist de ervaring die wij in dit geval meebrengen vanuit de industriële sector heeft als voordeel dat wij ruime kennis kunnen inbrengen omtrent QAQC en het schrijven van werkplannen. En dat sluit goed aan op de eisen en wensen van de opdrachtgever. Mede daardoor konden wij hier een goed doordachte en financieel gunstige aanbieding indienen.