10

In opdracht van de Provincie Groningen voert Jorritsma Bouw een renovatie uit aan de F-vleugel en het Fractiehuis in het nieuwe gedeelte van het Provinciehuis. Gezien de zeer beperkte parkeer- en opslagruimte is het vooral een logistieke uitdaging. Parkeren op het transferium biedt een oplossing, evenals een goede planning en de inzet van iets kleiner materieel.

Planning
Op verzoek van de opdrachtgever zijn er enkele werkzaamheden toegevoegd aan onze opdracht. Er komen bijvoorbeeld nieuwe radiatoren in het Fractiehuis. We hebben daarom in overleg met de opdrachtgever de oplevering van dit gedeelte iets vooruitgeschoven en samengetrokken met de oplevering van de F-vleugel, begin juni. Het installatiewerk wordt uitgevoerd door een derde partij, evenals de binneninrichting. Wij zorgen voor een zorgvuldige afstemming van alle werkzaamheden.

Fractiehuis
In het Fractiehuis hebben we nieuwe systeemplafonds aangebracht. Evenals nieuwe deuren en eiken binnenkozijnen. De wanden zijn gestukt en van scan voorzien. Deze worden nog gesausd en er wordt nieuwe vloerbedekking gelegd. Ook is het dak vernieuwd en geïsoleerd en zijn er nieuwe dakpannen aangebracht.

Krappe bouwplaats
Gezien de zeer krappe bouwplaats hebben we ervoor gekozen om een kleine kraan in te zetten. Die kan weliswaar wat minder gewicht per keer hijsen, maar heeft als voordeel dat hij gedurende het gehele bouwtraject kan blijven staan. Omdat de kraan op het trottoir kan staan, is het niet nodig om de weg af te zetten tijdens kraanbewegingen.  Afval scheiden op zo’n krappe ruimte is nog niet eenvoudig; er is geen plek om meerdere afvalcontainers te plaatsen. Toch zijn we erin geslaagd om hout, gips, puin en dergelijke gescheiden af te voeren.

Overlast beperken
Tijdens de werkzaamheden blijft het naastgelegen deel van het Provinciehuis in gebruik. We proberen overlast te beperken. Dat doen we onder meer door het plaatsen van stofschotten. We gebruiken waar het kan elektrische machines, omdat die minder lawaai produceren dan machines die op benzine of diesel draaien. Ten slotte letten we er extra op dat onze ‘arbeidsvitaminen’ anderen niet van hun werk houden.

SROI
Vanaf januari heeft Jorritsma Bouw twee leerlingen aan het werk op dit project. Als maatschappelijk verantwoord ondernemer hebben wij ook onze onderaannemers verzocht zich te conformeren aan de SROI-eis (5% van de loonsom). Dat heeft opgeleverd dat er nog eens twee BBL-leerlingen en twee Wajongers zijn geplaatst. Bovendien is er nog een stageplaats gecreëerd, en zijn er een reguliere arbeidsplaats en een werkervaringsplaats vergeven. De SROI komt daarmee vele malen hoger uit dan was vereist. Wij halen hier veel voldoening uit en zijn blij dat we via dit werk zoveel mensen aan een tijdelijke of vaste werkplek kunnen helpen.