Zuivelfabriek A-ware en Fonterra Heerenveen – Eerste paal

Commissaris van de Koning van Fryslân de heer Jorritsma heeft officieel de eerste paal voor de kaasfabriek van A-ware Food Group en ingrediëntenfabriek van Fonterra Europe geslagen. Met deze handeling is op 27 mei 2013 de bouw van twee zuivelfabrieken op het Heerenveense bedrijventerrein IBF nabij afrit Tjalleberd officieel van start gegaan.

A-ware Food Group en Fonterra verwachten dat de kaasfabriek en ingrediëntenfabriek eind 2014 operationeel zijn.

Friesland zuivelregio

‘In prachtige oanwinst foar Fryslân!’ Aldus Commissaris van de Koningde heer Jorritsma. ‘De investeringen van A-ware Food Group en Fonterra in Heerenveen zijn aanzienlijk. Dit getuigt van lef, maar ook van vertrouwen in de positie die Friesland als belangrijke zuivelregio wereldwijd heeft opgebouwd. Hierin vervullen de Friese melkveehouders een belangrijke rol.’

Europese supermarken

Jan Anker, CEO A-ware Food Group, liet de aanwezigen weten dat hij trots is dat de bouw van de kaasfabriek officieel van start gaat. ‘De kaasfabriek is een logische uitbreiding van ons dienstenpakket gericht op het rijpen, versnijden en verpakken van kaas voor onder meer toonaangevende Europese supermarktketens. De eerste uitkomsten van het voorbereidende werk van ons ervaren team kaasmakers wordt met het slaan van de eerste paal en de start van de grondwerkzaamheden zichtbaar. Klaas de Jong, COO A-ware Food Group: ‘Na de eerste paal volgen er nog ruim 4.000. De bouw van de fabrieken zorgt voor 500 manjaren aan werk.’

Tekst: A-Ware / Erik Colenbrander