BAAS over
eigen veiligheid

Veiligheid op nummer 1!

Bij Jorritsma willen we dat iedereen ’s avonds weer gezond en zonder letsel thuiskomt. Veiligheid staat bij ons op nummer 1! Het is onze manier van werken! Ons veiligheidsprogramma heet ‘BAAS’, want wij zijn ‘BAAS over eigen veiligheid’. De letters van BAAS staan allemaal voor een waarde waar wij voor staan als het gaat om veiligheid.

Waarvoor staat BAAS?

BEWUST: We zijn ons bewust van risico’s die onze activiteiten en omgeving met zich meebrengen.

ALERT: We reageren alert op risico’s. Als het niet veilig kan, dan doen we het niet.

ACTIEF: We zijn (pro)actief in het wegnemen van risico’s, we spreken elkaar aan op onveilig gedrag of onveilige situaties en doen melding zodat we hier van kunnen leren.

SAMEN: We kunnen alleen veilig werken als iedereen elkaar scherp houdt en helpt. We zoeken samen naar een veilig oplossing.

Zoals hierboven te lezen is legt BAAS focus op verantwoordelijkheid geven en nemen, zelf in control zijn en zelf actie ondernemen. BAAS is niet alleen op ons eigen medewerkers gericht. Een veilige bouw betekent dat iedere betrokkene bij een bouw BAAS is over eigen veiligheid. Dit geldt dus voor ook voor inleners, onderaannemers, nevenaannemers, leveranciers, opdrachtgever en overige betrokkenen.

Iedereen in de keten is dus nodig om een project zonder ongevallen te realiseren. Met elkaar werken we samen om zo veilig en gezond mogelijk te werken en maken we afspraken, welke bijdragen aan houding en gedrag; de BAAS veiligheidsafspraken.

Veiligheidsafspraken

  • Voer alleen werkzaamheden uit waarvoor je bent opgeleid of waar je een certificaat voor hebt.

  • Gebruik alleen de juiste en gekeurde middelen (arbeidsmiddelen en/of veiligheidsmiddelen).

  • Zorg ervoor dat je werkzaamheden geen, of zo weinig mogelijk, effect hebben op anderen.

  • Scherm of zet je werkplek indien nodig af

  • Gebruik de juiste PBM’s en gebruik ze op de juiste wijze

  • Voer altijd een LMRA uit voordat je aan een nieuwe taak begint of als de omstandigheden wijzigen.

  • Spreek anderen aan bij onveilige handelingen of situaties

  • Meld onveilige handelingen en situaties en (bijna) ongevallen altijd bij je leidinggevende en/of bij de uitvoerder.

Certificeringen