Keten-
samenwerking

Werken via ketensamenwerking

Ketensamenwerking is een mooie manier om de samenwerking tussen een opdrachtgever en uitvoerende partijen te verdiepen en te bestendigen. Een organisatie richt zich hierbij op het optimaliseren van de prestatie van de gehele bouwketen als eenheid, dus niet op individuele prestaties. Omdat partijen langer samenwerken dan de duur van één project, krijgen zij de kans om het ideale samenwerkingsmodel vorm te geven. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het inzetten van lean-technieken. Ketensamenwerking draagt bij aan soepel verlopende bouwprocessen en biedt tevens ruimte voor innovatie en kostenvoordeel.

 

Open en resultaatgericht

Jorritsma Bouw voert regelmatig nieuwbouw-, onderhouds- en renovatieprojecten uit ‘in de keten’. We zitten dan met opdrachtgever, architect, adviseur en constructeur om tafel en maken in alle openheid gebruik van elkaars kennis. Alle ketenpartners willen én kunnen resultaatgericht werken. We denken en handelen tijdens de projecten die we samen uitvoeren als één organisatie. Vertrouwen, transparantie en een gestructureerde aanpak zijn daarbij essentieel.

 

De juiste mensen op de juiste plaats

De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Daarom zetten wij de juiste mensen op de juiste plaats. Net als onze ketenpartners dat doen. Niemand wil immers de zwakste schakel zijn. Zo vormen we een team dat gemotiveerd is om te presteren én te verbeteren. Je merkt dat op de werkvloer: mensen werken resultaatgericht en denken in kansen, faalkosten worden enorm gereduceerd. De beste kwaliteit, de laagste kosten en de kortste bouwtijd zijn leidend.

 

Strategische aanpak

In een ketensamenwerking zoeken we per project samen met de opdrachtgever naar het optimale scenario en kiezen we de ideale uitvoeringsvariant. Doordat we langdurig samenwerken, kunnen we de uitvoering strategisch aanpakken. Zo’n langdurige samenwerking werkt alleen als er tussen alle partijen vertrouwen is en als je open en eerlijk kunt communiceren.


Vormgeven aan ketensamenwerking

Bij ketensamenwerking draait het om teamwork. We zijn erop gericht om continu te leren en te verbeteren. Zo kunnen we de processen rond de uitvoering optimaal inrichten. We kunnen bouwtrajecten van A tot Z verzorgen: van de keuze van de architect en de aanvraag van vergunningen (inclusief flora- en faunaonderzoek), bestemmingsplanwijzigingen en nutsvoorzieningen tot en met de inrichting van het buitenterrein. We zien het als onze taak om de opdrachtgever zoveel mogelijk te ontzorgen. We sturen op budget, techniek en op de processen en zorgen zo voor een goede flow in de bouw. Al in het voortraject brengen we alle risico’s in kaart, zodat we daar adequaat op kunnen acteren.

 

Ketencultuur

In een ketencultuur kun je het beste uit de markt halen. Je denkt als bouwpartner mee aan de voorkant en werkt met vaste partners. We maken gebruik van elkaars expertise. Omdat we elkaar leren kennen en weten wat we aan elkaar hebben, voorkomen we faalkosten en kunnen we tijd uitsparen. We hoeven immers niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden! Door jaarlijks te evalueren halen we het beste uit onszelf en uit onze partners. Daarmee creëren we tevens een voedingsbodem voor innovaties. Onze ketenregisseur speelt hierin een belangrijke rol. Hij/zij handelt proactief en is verantwoordelijk voor het continu leren en verbeteren in de keten.