Ketensamenwerking

De samenwerking in de bouw neemt steeds professionelere vormen aan. Een manier om op deze ontwikkeling in te spelen, is ketensamenwerking. Hierbij richt een organisatie zich op het optimaliseren van de prestatie van de gehele bouwketen als eenheid. Dus niet alleen op zijn eigen, individuele prestatie. Bij ketensamenwerking werken partijen langer samen dan de duur van één project. Zo krijgen zij de kans om samen het ideale samenwerkingsmodel vorm te geven. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het inzetten van lean-technieken. Deze langdurige samenwerking biedt tevens ruimte voor innovatie en kostenvoordeel.

Open en resultaatgericht
Jorritsma Bouw voert regelmatig projecten uit op basis van ketensamenwerking. Zowel nieuwbouw- als onderhouds- en renovatieprojecten kunnen we ‘in de keten’ realiseren. We zitten dan met opdrachtgever, architect, adviseur en constructeur om de tafel en maken in alle openheid gebruik van elkaars kennis. Waar nodig schuiven ook leveranciers, installateurs of andere partijen aan. Alle ketenpartners willen én kunnen resultaatgericht werken. We denken en handelen tijdens de projecten die we samen uitvoeren als één organisatie. Vertrouwen, transparantie en een gestructureerde aanpak zijn daarbij essentieel. De opdrachtgever ziet dat bijvoorbeeld terug in de faalkosten: deze worden tot een minimum gereduceerd.

De juiste mensen op de juiste plaats
De keten is afhankelijk van de individuele kwaliteiten van de ketenspelers. Daarom zetten wij bij ketensamenwerking de juiste mensen op de juiste plaats. Dat doen ook onze ketenpartners. Niemand wil immers de zwakste schakel zijn. Zo vormen we een team dat gemotiveerd is om te presteren én te verbeteren. Je merkt dat op de werkvloer: mensen werken resultaatgericht en denken in kansen, faalkosten worden enorm gereduceerd. Waarbij de beste kwaliteit, de laagste kosten en de kortste bouwtijd leidend zijn.