Woningbouw:
Samen bouwen aan woningen

Een woning met
toekomstwaarde

Wij bouwen woningen die passen in een omgeving waar mensen zich thuis voelen. Comfortabele, duurzame en flexibele huur- of koopwoningen waarbij je als opdrachtgever het juiste gevoel hebt. En waar je een goede toekomstwaarde in herkent. Jorritsma Bouw heeft bijna anderhalve eeuw ervaring in het bouwen van woningen. In die tijd zijn wij meegegroeid met de wensen en verwachtingen van opdrachtgevers en (toekomstige) bewoners. En met onze manier van communiceren. Bij elk bouwproject ontzorgen we je als opdrachtgever van A tot Z, van het prille bouwplan tot en met de oplevering en de nazorg.

Opgeleverde woningen264
Hoe wij werken

De oplossing voor het woningtekort is Simpl-i

Snel compacte en duurzame woningen bouwen dankzij een doordacht bouwsysteem en inventieve installatieconcepten. Het grote voordeel van het Simpl-i bouwconcept is dat het geschikt is om er een breed scala aan toekomstbestendige woningen mee te bouwen. Simpl-i laat veel ruimte voor eigen keuzes bij de invulling van het woonprogramma en de architectuur. Door de grote mate van industrialisering kunnen wij de woningen snel realiseren. Simpl-i: een woning voor iedereen! Bekijk via onderstaande knop onze Simpl-i website!

Onze manier van ketensamenwerking: Het Keten Canvas

Corporaties staan tegenwoordig voor tal van uitdagingen. Duurzaamheidsdoelstellingen – zoals het verlagen van de CO2-uitstoot en label A doelen -, betaalbare woningen, leefbare leefomgeving, noem maar op. Al met al een pittige opgave die vraagt om strategisch portefeuillemanagement. Hoe ga je de ambities van je corporatie op het gebied van verduurzamen, onderhoud en renovatie realiseren binnen de beschikbare investeringsruimte? Of is sloop en snelle nieuwbouw van compacte en duurzame woningen juist beter? Strategisch samenwerken binnen de keten met vaste partners kan hierbij diverse voordelen bieden. Het leidt tot structureel betere prestaties op het gebied van bewonerstevredenheid, tijd, geld en kwaliteit in vergelijking met traditioneel samenwerken. Wij hebben op basis van jarenlange ervaring onze eigen visie op ketensamenwerking ontwikkeld en deze vertaald naar een effectieve methodiek: het Keten Canvas. Meer weten over ons concept, of wil je graag de brochure ontvangen? Klik op onderstaande knop!

Bewonerscommunicatie

Als sociaal bouwer besteden we voor, tijdens en ná een bouwproject veel aandacht aan de communicatie. Daarin heeft de communicatie met (toekomstige) bewoners van verbouw- en nieuwbouwprojecten, met huurders en met kopers, een bijzondere plek. Het gaat hierbij vrijwel altijd om mensen die geen of weinig ervaring hebben met (ver)bouwprojecten. Wij vinden het belangrijk om bewoners mee te nemen in het bouwtraject. Onze stelling: een goed geïnformeerde (toekomstige) bewoner is een tevreden bewoner!

Duurzaam bouwen

Duurzaamheid en circulariteit zijn voor Jorritsma Bouw belangrijke thema’s. Als aannemer dragen wij daaraan bij door de focus te leggen op energiebesparing, hergebruik, exploitatie en het vergroten van het adaptief vermogen in de toekomstbestendigheid. De eisen vanuit het klimaatakkoord zijn leidend; onze bouwprojecten leveren wij (tenminste) op volgens de geldende BENG-normen. Bij onze duurzaamheidsinspanningen staat steeds de gebruiker centraal. Betaalbaarheid en een gezond leef- en werkklimaat zijn ons uitgangspunt.

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Wybe staat voor u klaar!