Bewoners-
communicatie

Goed communiceren met bewoners

Als sociaal bouwer besteden we voor, tijdens en ná een bouwproject veel aandacht aan de communicatie. Daarin heeft de communicatie met (toekomstige) bewoners van verbouw- en nieuwbouwprojecten, met huurders en met kopers, een bijzondere plek. Het gaat hierbij vrijwel altijd om mensen die geen of weinig ervaring hebben met (ver)bouwprojecten. Wij vinden het belangrijk om bewoners mee te nemen in het bouwtraject. Onze stelling: een goed geïnformeerde (toekomstige) bewoner is een tevreden bewoner!

 

Informatiebijeenkomst

Wij kunnen wat betreft bewonerscommunicatie de opdrachtgever geheel ontzorgen. Al in het voortraject starten we met de informatievoorziening. Tijdens een bijeenkomst of een inloopspreekuur leggen we de plannen uit en beantwoorden we vragen. (Toekomstige) bewoners maken kennis met onze uitvoerder en – indien van toepassing – met de bewonersconsulente. Zij zijn voor de bewoners het vaste aanspreekpunt en fungeren als vraagbaak. Uiteraard vergeten we niet om ook eventuele omwonenden te informeren over de plannen en de verwachten overlast.

 

Verbouw en grootonderhoud

Bij verbouw- en grootonderhoudsprojecten spreken we voor de start van de bouw de werkzaamheden nog eens door met de individuele bewoners. We stemmen met hen af wanneer we in hun woning gaan beginnen. We zorgen ervoor dat ze weten wat we gaan doen en hoe we het doen. Hoe lang we bezig zijn en welke overlast ze kunnen verwachten. Voor alle bewoners maken we een handzaam informatieboekje waarin we alles nog eens op een rijtje zetten.

 

Overlastbeperking

Een onderhoudsproject gaat altijd gepaard met enige overlast. Onze ervaring is dat goed geïnformeerde bewoners minder overlast ervaren, omdat ze zich erop in kunnen stellen. Die overlast beperken we overigens ook met een zorgvuldige planning waarin we zaken als stroom- en watervoorziening, toilet- en douchegebruik meenemen. En we werken netjes en zo stofvrij mogelijk. We dekken vloeren en trappen af en laten aan het einde van de dag het huis opgeruimd achter. Ook als de werkzaamheden nog niet zijn afgerond.

 

Gedragscode

Onze medewerkers zijn gewend aan het werken in huizen waar bewoners aanwezig zijn. Zij stellen zich beleefd op en vertellen de bewoners wanneer ze lawaai gaan maken, of wanneer stroom, gas of water tijdelijk worden afgesloten. We hebben een gedragscode opgesteld waaraan alle medewerkers – ook die van onze ketenpartners – zich houden.

 

Nieuwbouw

Ook bij nieuwbouwprojecten zorgen we ervoor dat huurders of kopers goed worden geïnformeerd. Al in het voortraject betrekken we de toekomstige bewoners bij de plannen. We informeren hen over de planning en over de opties die er zijn. Bijvoorbeeld in de afbouw, of in de keuze van tegels of keukens. Onze bewonersconsulente kan de toekomstige bewoners begeleiden en hen met raad en daad terzijde staan.

 

Betrokkenheid creëren

We vinden het belangrijk om toekomstige bewoners te betrekken bij de bouw. Daarom organiseren we vaak een feestelijk moment bij het slaan van de eerste paal. Verderop in het traject organiseren we een aantal kijkmomenten, al dan niet met rondleiding. Van de oplevering maken we graag een klein feestje. Maar pas nádat we de bewoners hebben laten kennismaken met de ins- en outs van hun woning. We geven uitleg over de installaties en geven gebruiksadviezen. Deze informatie bundelen we bovendien in een map, die alle bewoners ontvangen. Ook na oplevering blijft ons projectteam beschikbaar om vragen te beantwoorden.