BIM

Bouwen volgens BIM

BIM is een werkmethodiek waarbij diverse disciplines in de bouwsector integraal samenwerken in een 3D Bouw Informatie Model. Voor Jorritsma Bouw is BIM het “knooppunt” voor ketensamenwerking, van waaruit de volledige engineering en voorbereiding van projecten plaatsvindt. Vanuit BIM kan alle informatie gedeeld worden. In het model brengen we de expertises en de volledige technische uitwerking van alle disciplines in een project samen. De gehele productieaansturing vindt plaats vanuit het BIM, inclusief alle beschikbare data. Daarnaast kunnen we alle relevante informatie over het project gedurende de levenscyclus in het 3D model opslaan, gebruiken en beheren. We brengen het beheer van de verschillende 3D-modellen samen in één totaal BIM, het coördinatiemodel.

 

Integraal

Dit coördinatiemodel is voor ons de basis om conflicten (clash controle & model checks) tussen de verschillende disciplinemodellen op een integrale manier op te lossen. En om met een vaste frequentie af te stemmen met de projectpartners. Om de kwaliteit van het coördinatiemodel en onze output te garanderen, dient alle input te voldoen aan een aantal basisuitgangspunten. Wij hanteren hiervoor ons eigen BIM-protocol/uitvoeringsplan. Dit is grotendeels gebaseerd op de Nederlandse standaarden als Basis ILS en ILS Ontwerp & Engineering. Deze werkmethode voorkomt miscommunicatie en zorgt voor samenhang tussen programma van eisen, verwachtingen en uitvoering.

 

SMART

Met deze SMART-methode ontstaat er:

  • Een geïntegreerd ontwerp, met optimale afstemming van deelsystemen (bouwkunde, constructie, procestechniek, installatietechniek), zowel wat betreft ruimtelijke inpassing als functioneren.
  • Beperking van faalkosten door de kans op miscommunicatie tussen bouwpartners te minimaliseren. En door het hergebruik van eenmaal ingevoerde data en het genereren van consistente ontwerpdocumenten en het optimaliseren van het logistieke uitvoeringsproces.
  • Meer inzicht voor de opdrachtgever, toekomstige gebruikers én bouwpartners in de ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp.
  • Bevordering van innovatie door samenwerking aan een geïntegreerd model van het bouwwerk.

 

Altijd actueel

Alle betrokken partijen werken met dezelfde informatie en zien van elkaar wat er gebeurt. De informatie is altijd actueel en continu beschikbaar. Het 3D-model wordt daarmee op het niveau van “as built” gebracht. Er vindt feitelijk een “digitale oplevering” plaats voor de start van de uitvoering. Daarmee kan het project een-op-een worden gerealiseerd en worden de faalkosten gereduceerd.

Het succes van deze aanpak staat of valt met een integrale samenwerking met alle partners, zowel in de engineeringsfase als in de uitvoeringsfase. Zo brengen we de expertises samen om een kwalitatief hoogwaardig project uit te voeren, dat voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever. Het BIM is hierbij de tool om dit waar te maken.

 

Zelflerend kwaliteitssysteem

Alle ervaringen die we opdoen tijdens projecten evalueren we naderhand uitvoerig. Dit zelflerende kwaliteitssysteem passen we nauwgezet toe om BIM op een zo efficiënt mogelijke manier te integreren in onze projecten. Dit geeft ons bovendien de mogelijkheid om de nieuwste ontwikkelingen van BIM toe te passen in onze projecten. Zo hebben we bij een aantal recente projecten Augmented Reality technologie ingezet om onze opdrachtgevers een beleving van het ontwerp te kunnen geven. Zowel voordat het gebouw überhaupt was gerealiseerd, als tijdens de bouw. Met een speciale headset konden zij ‘live’ over de bouwplaats lopen en precies zien hoe het gebouw uiteindelijk gaat worden. De AR-technologie creëert een unieke mix van de virtuele 3D-wereld en de echte wereld.