Going on
concern

Jorritsma Bouw is een betrouwbare en ervaren partner als het gaat om het bouwen voor de industrie. Zowel met greenfield (nieuwbouw) als brownfield (bestaande bouw) projecten hebben we onze sporen verdiend. Bij brownfieldprojecten gaat het vaak om ‘going on concern’, waarbij de fabriek tijdens de bouwwerkzaamheden doordraait en productie moet leveren. Dit stelt hoge eisen aan onze communicatieve en coördinerende vaardigheden. Want alleen met zorgvuldige en veelvuldige afstemming met opdrachtgever, bouwpartners, leveranciers en onderaannemers kan zowel het bouwproces als het fabrieksproces ongehinderd doorgaan. Dat doen we middels interfacemanagement, een manier van werken die we bij Jorritsma Bouw tot in onze vingertoppen beheersen.

 

Interfacemanagement

Bij complexe industriële bouwwerken is interfacemanagement (ook wel raakvlakkenmanagement) de sleutel tot succes. We beheersen de raakvlakken tussen bouwkunde en procestechnologie. We stemmen zorgvuldig af met alle betrokken partijen – ook met de leveranciers van productieapparatuur- en machines. Zo zorgen we voor een vlekkeloos verlopend bouwproces waarbij de productie van de fabriek op geen enkel moment in gevaar komt. We letten daarbij speciaal op:

  • het voorkomen van hinder en belemmering van productieactiviteiten;
  • het zeker stellen van de aan- en afvoer;
  • het borgen van de veiligheid van het personeel van de opdrachtgever en bouwpersoneel;
  • het borgen van een schone en trillingsarme werkomgeving;
  • het borgen van de strenge hygiëne-eisen die gelden voor de betreffende fabriek, waarbij de food industry een speciale plek inneemt.

 

Communicatie en omgevingsmanagement

Wij hechten bij elk bouwproject aan zorgvuldige en gestructureerde communicatie met bouwpartners en opdrachtgever. De logistiek van zowel opdrachtgever als bouwpartijen staat dagelijks op de agenda om alle ‘bewegingen’ soepel te laten verlopen. Als er buren zijn die hinder van de werkzaamheden kunnen ondervinden, nemen wij tevens de communicatie met bewoners en/of bedrijven in de omgeving voor onze rekening. Wij gaan in een zo vroeg mogelijk stadium met alle stakeholders in gesprek zodat potentiële conflicten met de logistieke en productieomgeving kunnen worden voorkomen (of opgelost).

 

Veilige bouwplaats

Bij een werkende fabriek hebben we met veel veiligheidsaspecten te maken: bewegingen van transportmiddelen, een bouwplaats waar ook fabriekspersoneel werkt, toegangsbeveiliging, hygiënevoorschriften, etc. Daarom stellen wij in overleg met de opdrachtgever een veiligheidsfunctionaris of -team aan. Dit veiligheidsteam controleert continu of alle veiligheidsregels in acht worden genomen. Door onze eigen medewerkers, maar ook door medewerkers van co-workers en leveranciers. Zo’n team bestaat vaak uit veiligheidsmedewerkers van de opdrachtgever en die van onszelf. Jorritsma Bouw voor zorgt dan voor de aansturing.

 

Flexibiliteit

Om ervoor te zorgen dat het productieproces van de fabriek onbelemmerd door kan gaan, stellen wij ons als bouwer flexibel op. We stemmen onze werkzaamheden – en die van onze bouwpartners – af op de planning van de fabriek. We proberen de overlast voor werknemers van de fabriek zo beperkt mogelijk te houden. Waar dat nodig is, faseren we de werkzaamheden. Of creëren we slimme, tijdelijke voorzieningen (binnen of buiten de fabriek), zodat de medewerkers geen hinder ondervinden. Aan onze geïntegreerde werkmethode liggen onderling respect, vertrouwen en een flexibele instelling ten grondslag. Hiermee maken we elk industrieel project – van klein tot zéér omvangrijk – tot een succes.