Interface-
management

Bouwen volgens interfacemanagement

Bij Jorritsma Bouw Bouwen werken we graag voor de industrie. Het is een vorm van bouwen die een integrale aanpak vereist. Een mooie fabriek is pas een goéde fabriek als de machines om het product te maken er goed in passen. Ook moet de onderneming volgens de laatste hygiëne- en veiligheidsregels kunnen werken. Bij industrieprojecten zetten we daarom volop in op beheersing van de raakvlakken van bouw, procesinstallaties én gebouwgebonden installaties. We doen dit via interfacemanagement. Daar hoort ook een gedegen kennis bij van (voedsel)veiligheidseisen en engineering. Zo werken wij met Navisworks, een ontwerppakket voor procesinstallaties.

Interfacemanagement is het gestructureerd afstemmen of de keuze voor bepaalde procesinstallaties past binnen het bouwkundig ontwerp. Dit is een continu en dynamisch proces. Industriële opdrachtgevers moeten namelijk de laatste ontwikkelingen op het gebied van productieapparatuur kunnen volgen. Anders gezegd: de aannemer moet ervoor zorgen dat het gebouw(ontwerp) altijd ten dienste staat van de procesinstallaties en de specificaties daarvan. Gedegen interfacemanagement verkleint de kans op vertraging en prestatieverlies, en daarmee extra kosten.

 

Keuzevrijheid

Dankzij interfacemanagement kunnen wij de opdrachtgever tot in een laat stadium keuzevrijheid bieden, terwijl we toch een tijdige oplevering van de fabriek garanderen. We hebben namelijk direct in beeld welke bouwkundige, constructieve of installatietechnische aanpassingen eventueel nodig zijn als er toch een extra machine komt, een grotere of zwaardere. Daarbij nemen we zaken mee als statische en dynamische warmtebelasting en eisen ten aanzien van hygiëne, brand- en explosieveiligheid. Maar ook de wijze waarop de machines het gebouw worden binnengebracht. Hiervoor maken we room-to-room-draaiboeken.


Integraal systeem

Jorritsma Bouw betrekt vanaf het begin de leveranciers van productieapparatuur en -machines in het ontwerpproces. Ook adviseurs op het gebied van gebouwgebonden installaties schuiven aan bij deze lay-out-meetings. We ontwerpen het gehele project namelijk als een integraal systeem, omdat alle onderdelen met elkaar samenhangen.

 

BIM

Aan de hand van onze Interface Coördinatie Procedure brengen we in kaart welke gegevens de verschillende partijen vanuit hun expertise moeten aanleveren. Als deze informatie – de Interface Location Points – verzamelen we in een Building Information Model (BIM). Omdat procesinstallaties meestal worden ontworpen met Navisworks, hebben wij ons het werken met dit pakket eigen gemaakt, naast het programma Revit waarmee de meeste aannemers werken. Ons BIM voegt bestanden uit beide pakketten samen in één 3D-model, waarin het hele project alvast digitaal in beeld komt. Op die manier komen clashes tussen bouwkundige en productie-onderdelen direct aan het licht. Voor de oplossing hiervan hanteren wij het RASCI-model (Responsible, Accountable, Supportive, Consulted, Informed), zodat altijd duidelijk is wie welke taak moet oppakken.

 

Ghost lifting plan

Het BIM is ook de basis voor ghost lifting plans. Bij deze digitale simulatie van de inhuizing van procesinstallaties wordt duidelijk of machines op hun plek passen, maar ook of op de route daar naartoe bijvoorbeeld vloeren versterkt moeten worden, doorgangen verbreed of gevelelementen nog even niet gemonteerd.


LEAN

Onderdeel van het interfacemanagement is het opstellen van een LEAN-planning voor de daadwerkelijke realisatie van het gebouw. Samen met de opdrachtgever denken we na over de optimale fasering van het bouwproject, met een goede balans tussen het inspelen op nieuwe ontwikkelingen en het halen van de opleverdatum.