Duurzaamheid

Bouwen aan de wereld van morgen

Duurzaamheid en circulariteit zijn voor Jorritsma Bouw belangrijke thema’s. Als aannemer kunnen en willen wij daaraan bijdragen door de focus te leggen op energiebesparing, hergebruik, exploitatie en het vergroten van het adaptief vermogen in de toekomstbestendigheid. Bij onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid staat steeds de gebruiker centraal. Daarom zijn betaalbaarheid, comfort en een gezond leefklimaat ons uitgangspunt.

Bewuste keuzes

Wij brengen graag onze expertise vroegtijdig in. Tijdens de idee- en ontwerpfase kunnen er immers nog bewuste keuzes worden gemaakt in duurzaam productgebruik. We fungeren graag als sparringpartner bij het vinden van duurzaamheidsoplossingen in relatie tot de total cost of ownership. Als aannemer voegen wij zo al waarde toe voordat de feitelijke bouw begint. Onze kracht schuilt in het out-of-the-box denken en samenwerking, essentiële ingrediënten om optimale resultaten te behalen.

Matrix

Bij de zoektocht naar realistische circulaire en duurzaamheidskansen werken onze experts met een matrix voor biobased of circulaire producten. Naast de MPG (MilieuPrestatie Gebouwen) en circulariteitscores kijken zij ook naar de impact op het bouwproces, toepasbaarheid, onderhoud en garanties. Tegelijkertijd kijken we naar optimalisaties binnen het taakstellend budget. Ook kunnen we ondersteunen in het maken van een zogeheten Wearthy waardescan, bedoeld om de MPG-waarde te optimaliseren.

Proactief milieubeleid

We voeren een proactief milieubeleid en werken vanuit een ISO 14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem. Negatieve milieueffecten die voortvloeien uit onze bedrijfsactiviteiten beperken we zoveel mogelijk:

  • We bouwen met verantwoord duurzaam hout, bijvoorbeeld PEFC* en FSC®**. We gebruiken materialen met hoge isolatiewaarden en stimuleren het gebruik van innovatieve, milieuvriendelijke bouwmaterialen.
  • Per project formuleren we in overleg met alle partijen een duurzaamheidsambitie.
  • Op al onze bouwplaatsen wordt gewerkt volgens ons duurzaamheidsbeleid. We sorteren en recyclen onder andere het afval en steken energie in duurzame digitalisering.

*PEFC Licentiecode is PEFC/30-32-246

**FSC® Licentiecode is C104405

Cradle-to-Cradle

Waar dat kan werken we volgens de Cradle-to-Cradle-visie. Daarbij gebruiken we materialen die biologisch afbreekbaar zijn of die na de levenscyclus van een gebouw weer zonder kwaliteitsverlies kunnen worden hergebruikt. Bij C2C gaat het niet alleen om ‘minder vervuilen’. Het gaat er ook om dat je werkelijk iets kunt verbeteren of toevoegen, zodat er voor onze kindskinderen ook nog een toekomst is weggelegd.

 

Energieneutraal bouwen

Met de nul-op-de-meter (NOM) woning combineren we een gezond leefklimaat met zeer lage energielasten. Een slim ontwerp en de toepassing van duurzame energiebronnen, drievoudig glas en/of een warmtepomp maken zo’n woning bijzonder energiezuinig. Dat is niet alleen erg goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van de bewoners. Deze (vaak all electric) woningen zijn uitstekende geïsoleerd en zeer luchtdicht en verliezen daardoor weinig warmte. Dit zorgt voor een vrijwel constante binnentemperatuur en daarmee voor een hoog wooncomfort. Een warmte-terugwinsysteem zorgt voor optimale ventilatie en hergebruik van warmte.

Ook bij verbouw of renovatie zijn er mogelijkheden om een woning of een compleet woongebouw te transformeren naar energieneutraal.

 

Circulair Friesland
Jorritsma Bouw heeft zich aangesloten bij Circulair Friesland, een samenwerkingsverband tussen bedrijven, gemeenten, provincie, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in Friesland. Met elkaar willen wij ons actief inzetten om Friesland versneld circulair en duurzaam te organiseren.