Rekening houden met les- en tentamentijden

In Zwolle realiseert Jorritsma Bouw een upgrade voor het uit de jaren tachtig daterende ‘gebouw A’ op de campus van hogeschool Windesheim. We hebben dit project in een viertal fases opgedeeld zodat de school in gebruik kon blijven. Doordat de werkzaamheden in de verschillende fases vergelijkbaar zijn (zie ‘fasering’), kunnen we het tempo er goed

Lees meer
 

Fase 2 Schieringen is volgens planning opgeleverd

In opdracht van Elkien werkt Jorritsma Bouw in Leeuwarden aan het wijkvernieuwingsproject Schieringen. Een omvangrijke klus, die we in nauwe samenwerking met onze ketenpartner Bouwgroep Dijkstra Draisma hebben opgepakt. Binnen onze opdracht valt ook het aanleggen van de infrastructuur en een meerjarenonderhoudsplan. Oplevering fase 2 Het project is opgedeeld in drie fases, waarvan – geheel

Lees meer
 

KAF in Almere helemaal klaar voor de kunst

In het gebouw van de Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) wilde de gemeente Almere theater, exposities en educatie-aanbod combineren. Om dit mogelijk te maken, nam Jorritsma Bouw een ingrijpende verbouwing voor zijn rekening. Wanden voor de kunst Na de oplevering van de foyer voor aanvang van het nieuwe theaterseizoen hebben we ons de laatste maanden geconcentreerd

Lees meer