Start bouw veertien eengezinswoningen Oldegalileën

In opdracht van Le Clercq Planontwikkeling zijn we van start gegaan met de bouw van veertien eengezinswoningen (EPC 0) in de wijk Oldegalileën in Leeuwarden. Deze huurwoningen zijn bestemd voor woningcorporatie Elkien. We werken in bouwteamverband met TWA Architecten en installateur Breman Drachten. De oplevering van de woningen staat gepland voor het najaar van 2018.

Lees meer
 

Gomarus College, Drachten

Voor het Gomarus College bouwt Jorritsma Bouw in Drachten een nieuw schoolgebouw. Iets eerder zijn we voor dezelfde opdrachtgever ook begonnen met de bouw van een nieuwe school in Leeuwarden. Het is een UAV-GC-project waarvoor we het definitieve ontwerp (DO+) verder hebben uitgewerkt. We werken samen met vertrouwde partijen: BDG architecten, Jansen Wesselink, BTS, Sijperda-Hardy en P. de Vries. ICS uit Zwolle treedt op als bouwmanager. Een vertegenwoordiger van de school woont de reguliere werkoverleggen bij en verzorgt de terugkoppeling naar het schoolbestuur.

Lees meer
 

Wij gaan er samen iets moois van maken!

Onder grote belangstelling van leerlingen, ouders en personeel ging vandaag de eerste paal voor de nieuwbouw van het Gomarus College in Drachten de grond in. De eerste schroefboorpaal werd de grond ingedraaid door wethouder Ron van der Leck van gemeente Smallingerland en locatiedirecteur Johan Hoekstra van Gomarus College Drachten. Bij dit UAV-GC-project werken we samen

Lees meer