Bouwen op wederzijds vertrouwen

Corporaties staan tegenwoordig voor tal van uitdagingen. Duurzaamheidsdoelstellingen – zoals het verlagen van de CO2-uitstoot en label A doelen -, betaalbare woningen, leefbareleefomgeving, noem maar op. Al met al een pittige opgave die vraagt om strategisch portefeuillemanagement. Hoe ga je de ambities van je corporatie op het gebied van verduurzamen, onderhoud en renovatie realiseren binnen de beschikbare investeringsruimte? Of is sloop en snelle nieuwbouw van compacte en duurzame woningen juist beter? Strategisch samenwerken binnen de keten met vaste partners kan hierbij diverse voordelen bieden. Het leidt tot structureel betere prestaties op het gebied van bewonerstevredenheid, tijd, geld en kwaliteit in vergelijking met traditioneel samenwerken. Wij hebben op basis van jarenlange ervaring onze eigen visie op ketensamenwerking ontwikkeld en deze vertaald naar een effectieve methodiek: het Keten Canvas.

Een goed functionerende ketensamenwerking bouw je op wederzijds vertrouwen. We opereren als het ware als één team: de corporatie, Jorritsma en deco-makers. Dat vraagt om openheid, transparantie en heldere communicatie. Deze ‘ketencultuur’ zorgt ervoor dat je maximaal van elkaars expertises gebruik maakt. Dat je kritisch naar jezelf en je partners durft te kijken. En dat je elkaar durft aan te spreken om samen de perfecte flow in het werk te vinden. Samen zijn we erop gericht om continu te leren en te verbeteren. Samen volgen we trainingen en creëren we één mindset. Dat maakt de ketencultuur ook de perfecte de voedingsbodem voor innovatie, en hoeft het wiel niet telkens opnieuw te worden uitgevonden. Door stelselmatig te evalueren, halen we het beste uit onszelf als team.

Onze Keten Canvas-aanpak begint dan ook met het  samenstellen van het team. Wij zetten samen met onze ketenpartners de juiste mensen van de woningcorporatie, Jorritsma en comakers op de juiste plaats en maken gebruik van elkaars expertise. De mens achter het werk zetten we centraal. We vormen zo een hecht team dat  gemotiveerd is om te presteren én te verbeteren. We werken resultaatgericht samen en denken in kansen. De beste kwaliteit, de laagste kosten, de hoogste bewonerstevredenheid en de kortste bouwtijd zijn daarbij leidend.

 

Met de Jorritsmatrein door de wijk

“De samenwerking met Lefier!” Commercieel manager Reinier Bron hoeft niet lang na te denken als hem wordt gevraagd naar een project waar hij trots op is. “Als woningcorporatie streven ze naar een CO2-neutraal bezit in 2050, en het verbeteren van de energie-index van zo’n 5000 woningen is daar een belangrijke tussenstap in. Daarbij zochten ze een partij die niet alleen wat steentjes en een paar ramen verdubbelt, maar ook écht de regie neemt over alle schakels binnen het proces en ze daarin ontzorgt. Voor ons als sociaal betrokken bouwer is een dergelijke  ketensamenwerking tegelijkertijd een mooie manier om de projectoverschrijdende samenwerking tussen Jorritsma en Lefier nog verder te verdiepen. Toen ik ons oorspronkelijke plan van aanpak overhandigde, dacht ik ook al: eigenlijk kunnen ze niet om ons heen.” 

Het is tekenend voor het vertrouwen dat Reinier heeft in het eigen kunnen van Jorritsma Bouw. “Je ziet steeds vaker dat woningcorporaties op zoek zijn naar partners die echte meerwaarde kunnen leveren op het gebied van woningverbetering  en -verduurzaming. Vaak is die expertise bij de corporaties zelf niet meer in huis, door natuurlijk verloop of bewust afslankbeleid. Wij pakken dat voor ze op. We gaan langs in de woningen, doen metingen, schetsen verschillende scenario’s en hangen daar een prijskaartje aan. De ene keer doen we alles in nauwe samenwerking met de corporatie, de andere keer pakken we het volledig zelf op – tot de bewonerscommunicatie aan toe. Ontzorgen, daar draait het om.” 

Keten Canvas is daarbij de verzamelterm voor het gehele samenwerkingsspel tussen corporatie, Jorritsma, en neven- en onderaannemers. Dat vereist dat je goed op elkaar bent ingespeeld, en weet wat je van de ander kunt verwachten. “En communiceren, heel veel communiceren,” onderstreept Reinier. “Voor een groep stugge Friezen zijn we daar helemaal niet zo slecht in. Zeker de communicatie naar bewoners toe staat bij ons voorop. Zij zijn degene die in jouw werk moeten wonen, en vaak zet je hun leven ook tijdelijk behoorlijk op stelten. Dan moeten ze wel op  ons kunnen bouwen.”

Als het ‘treintje’ van ketenpartners eenmaal is gaan rijden binnen een woningbouwproject, biedt dat ook de mogelijkheid om hier en daar wat flexibeler te zijn. “Dat treintje rijdt door de hele wijk heen, van straat tot straat. Maar zo nu en dan kom je een bewoner tegen voor wie de bouw of renovatie écht even niet uitkomt, door ziekte of privéproblemen. Dan kunnen wij ‘plannen met zeggenschap’, zoals ik dat graag noem. Gewoon kunnen zeggen: oké, we slaan dit station even over, en komen hier later terug. Als aannemer zet je van oudsher de techniek voorop, maar je moet ook een sociale kant kunnen tonen. Op dat vlak hebben we als Jorritsma zeker een streepje voor.” 

Bekijk hier alles over het Keten Canvas en download de brochure: KETEN CANVAS