Bevingbestendig bouwen

Begeleiding van A tot Z

In het gaswinningsgebied in Groningen en een deel van Noord-Drenthe is aardbevingsschade aan veel woningen helaas een gegeven. Gelukkig is er op bouwkundig gebied veel mogelijk om uw huis (weer) veilig en leefbaar te maken. Jorritsma Bouw Groningen is sinds de beving in Huizinge in 2012 betrokken bij het herstel van bevingsschade. Naast herstel kunnen we ook zorgen voor de bouwkundige versterking van uw woning. En ook bij bevingsbestendige nieuwbouw zijn wij de ‘bouw meester’.

Als je te maken hebt met scheuren of verzakkingen in je woning vanwege aardbevingen, dan maak je je daar zorgen over. Als sociale bouwer houden wij altijd rekening met de mensen voor wie wij werken. In deze regio zetten wij dan ook medewerkers in die hun roots in het Groninger land hebben. Zij weten – soms uit eigen ondervinding – hoeveel impact bevingsschade kan hebben.

Heeft u schade na een aardbeving, dan volgt u het protocol van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Deze commissie regelt de inspecties en de financiële afwikkeling. U kunt uw schade melden via www.schadedoormijnbouw.nl. Jorritsma Bouw is geselecteerd als een van de aannemers die het schadeherstel voor hun rekening mogen nemen. Wij kunnen u van A tot Z ondersteunen, van schademelding tot en met herstel.

Schadeherstel

Na een aardbeving kunnen scheuren ontstaan in binnen- en buitenmuren, plafonds en vloeren. Ook kunnen ramen en deuren gaan klemmen, leidingwerk kan gebreken vertonen. Schoorstenen en kelders kunnen gaan lekken. Jorritsma Bouw kan de schade aan uw woning opnemen en vervolgens herstellen. We hebben ruime ervaring met herstel bij acuut onveilige situaties.

Indien nodig kunnen wij vanuit onze vestiging Groningen binnen enkele uren ter plaatse zijn om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen. Het is niet nodig om te wachten tot de TCMG een onafhankelijke deskundige benoemt. U kunt ons rechtstreeks inschakelen zodat uw schade zo snel mogelijk vakkundig wordt beoordeeld en aangepakt.

Bouwkundig versterken

Als schadeherstel niet voldoende is om uw huis weer veilig te kunnen gebruiken, kunt u het bouwkundig laten versterken. Hierbij gaat het vaak om het versterken van verbindingen tussen wanden en vloeren. Of om het versterken of vervangen van muren en/of fundering. Jorritsma Bouw kan de constructie van uw woning versterken volgens de geldende NPR 9998-norm. Zo’n versterkingsoperatie is misschien een goed moment om energiebesparende maatregelen door te voeren. We bekijken samen met u de mogelijkheden.

Sloop en/of nieuwbouw

Bevingsbestendige nieuwbouw in het aardbevingsgebied is voor Jorritsma Bouw al jarenlang ‘gesneden koek’. Wij bouwen uiteraard volgens de geldende NPR 9998-richtlijnen. We kiezen daarbij voor een fundering en een constructie die een eventuele beving kunnen opvangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om heipalen die van extra wapening worden voorzien. En we bouwen met lichtere materialen, zeker als we de hoogte ingaan. We kiezen vaak voor houtskeletbouw. Met dit systeem kun je bovendien een korte bouwtijd garanderen.

Bel voor meer informatie over schadeherstel, bouwkundig versterken of aardbevingsbestendige nieuwbouw vrijblijvend bij Jorritsma Bouw Groningen. We maken graag een afspraak om de mogelijkheden met u door te nemen. Ook als u eventuele schade nog niet officieel heeft gemeld. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 050 – 520 15 15. U kunt ook het contactformulier op onze website invullen.