Bouwsystemen

Verschillende bouwsystemen

Bij Jorritsma Bouw beheersen we alle gangbare bouwsystemen. Of het nu gaat om traditionele bouw, prefab montagebouw, staalframebouw of gietbouw, wij zijn de Bouw Meester. Dat laten we zien bij Design & Buildprojecten, als we zelf verantwoordelijk zijn voor het gebouwontwerp volgens de wensen van de opdrachtgever. Maar ook wanneer we volgens bestek en tekeningen bouwen. Op deze pagina brengen we enkele van onze specialismen naar voren: industriebouw, glijbekisting en onderwaterbeton.

 

Industriebouw

Bij industriële projecten is de keuze voor een bouwsysteem sterk afhankelijk van de uiteindelijke functie van het gebouw. Jorritsma Bouw heeft in de afgelopen decennia zeer veel expertise verworven in het bouwen voor food en zuivel, maar bijvoorbeeld ook voor de farmaceutische industrie en laboratoria. Wij weten precies wat er nodig is om te voldoen aan BSL (bio safety levels), COKZ (zuiveleisen), HACCP (voedselnormen) en EHedge (het hoogst bereikbare hygiëneniveau).

Dat begint bij de bouwkundige schil. Zo kan een fabriek waar volgens strenge hygiënenormen geproduceerd wordt beter uit prefab beton, staalconstructies en beplating worden opgetrokken dan uit kalkzandsteen. Daarin ontstaan namelijk na verloop van tijd krimpscheurtjes, die het beschermende effect van speciale stuclagen en coatings teniet kunnen doen.

Bij Engineering & Constructprojecten verzorgen wij als aannemer niet alleen de bouw, maar ook het ontwerp. Dit zijn perfecte werken om deze expertise in de praktijk te brengen. Maar ook bij projecten waarbij het ontwerp al gemaakt is, stellen wij onze kennis en kunde ter beschikking om bestek en tekeningen te optimaliseren wat betreft bouwsysteem en materiaalkeuzes.

 

Glijbekisting

Glijbekisting wordt toegepast voor het optrekken van hoge gebouwen (vanaf twintig meter). Bij deze methode worden betonwanden in een continu proces gestort in een bekisting, die met vijzels en stalen klimstaven steeds omhoog wordt getrokken.

De bekisting rust dus op het reeds gestorte – uitgeharde – beton. Op die manier ontstaat een massieve en stabiele constructie. Dit is ideaal voor bijvoorbeeld silo’s en (kantoor- en woon)torens. De techniek vereist specialistische kennis van betontechnologen. Zij laten hun keuze voor de cementsoort onder meer afhangen van de weersomstandigheden: fijn gemalen cement verhardt bijvoorbeeld sneller.

 

Onderwaterbeton

Onderwaterbeton is betonspecie die onder water wordt aangebracht en daar uithardt. Het is het ideale materiaal voor het maken van een waterkerende vloer in bouwkuipen, die niet (voldoende) drooggelegd kunnen worden tijdens het ontgraven. Dit is bijvoorbeeld het geval als bemaling schade zou toebrengen aan de directe omgeving. Voordat een onderwaterstort kan beginnen, moet onder meer vastgesteld worden of de bodem geschikt is (bij veen of slib moet eerst een grindpakket worden aangebracht) en of de geslagen damwanden schoon zijn.

Zowel glijbekisting als onderwaterbeton zijn bijzonder uitdagend voor het bouwteam. Om een optimale kwaliteit te verkrijgen mag een eenmaal begonnen stortproces niet worden onderbroken. Daarom vergt het een haast militaire voorbereiding. Die begint met het selecteren van de juiste partners, zoals betoncentrales en wapeningsleveranciers, en bij onderwaterbeton ook duikers die de stort onder water monitoren en begeleiden. Samen met onze partners stellen we een minutieuze planning op. Zo garanderen we de continue aanvoer van beton, maar ook de doorlopende kwaliteitscontrole.