Bouwteam

Bouwen in bouwteam

Bij projecten in bouwteamverband werken we nauw samen in een team met opdrachtgever, architect, constructeur en installateur, eventueel aangevuld met adviseurs. Het is een open en transparante manier van werken die zowel voor de opdrachtgever als voor de uitvoerende partijen veel voordelen heeft. De opdrachtgever kan al in de ontwerpfase gebruik maken van onze expertise, zowel bouwtechnisch als kostentechnisch. Als ervaren aannemer kunnen wij waardevolle input leveren op het gebied van kosten, kwaliteit en efficiency van het bouwplan. Een bouwteamwerk geeft de opdrachtgever de garantie dat het bouwproject op de meest efficiënte manier wordt gerealiseerd; wij leveren binnen de gestelde prijs en tijd en met de overeengekomen kwaliteit.

 

Gestroomlijnd proces

Als aannemer in een bouwteam hebben wij het voordeel dat wij al in de ontwerpfase betrokken zijn bij het project, en dat we het dus van binnen en buiten kennen. Dat geldt ook voor de overige bouwteamleden. In een bouwteam behouden alle deelnemers hun eigen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Elk teamlid brengt zijn eigen specifieke deskundigheid en ervaring in. Zo ontstaat een gestroomlijnd bouwproces. Deze vorm van samenwerking werkt alleen op basis van vertrouwen, openheid en transparantie. En dat is precies waar we bij Jorritsma Bouw voor staan.

 

Voordelen voor de opdrachtgever

  • Omdat de het bouwteam het hele project coördineert vanaf het ontwerp, ontstaat er een vlot verlopend bouwproces. De bouwtijd kan daardoor aanzienlijk worden ingekort.
  • De opdrachtgever blijft betrokken bij het bouwproces en kan tijdens het traject nog input leveren of wijzigingen laten doorvoeren.
  • Door de expertises van alle betrokken partijen vanaf het begin samen te brengen worden faalkosten voorkomen.
  • De kans dat het budget wordt overschreden is verwaarloosbaar, terwijl de kwaliteit van het bouwwerk gegarandeerd is.
  • Door te werken met een open begroting heeft de opdrachtgever op elk moment inzicht in de financiële stand van het project.
  • De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om zelf onderaannemers of leveranciers voor te dragen.

Lean bouwen

Het werken in bouwteamverband is de optimale vertaling van een geïntegreerde werkmethodiek. Lean bouwen is daarvan onderdeel. Hierbij richten we onze werkprocessen zodanig in dat we een bouwproject met zo weinig mogelijk verkwisting kunnen realiseren. We zorgen ervoor dat de verschillende aspecten van de bouw tijdens de uitvoering niet kunnen conflicteren. Om dat te bereiken, is het noodzakelijk om alle bouwactiviteiten tijdens regelmatige planningsoverleggen zorgvuldig af te stemmen met onze co-makers. Het heeft als resultaat dat faalkosten gereduceerd worden en dat er zeer weinig (wij streven naar 0!) opleverpunten resteren. Bouw- en onderhoudskosten zullen lager uitvallen. Logischerwijze leidt dit tot grote tevredenheid bij zowel onze klanten als onze medewerkers.