Bouwteam

Bouwen in bouwteam

Bij projecten in bouwteamverband werken we nauw samen in een team met opdrachtgever, architect, constructeur en installateur, eventueel aangevuld met adviseurs. Het is een open en transparante manier van werken die zowel voor de opdrachtgever als voor de uitvoerende partijen veel voordelen heeft. De opdrachtgever kan al in de ontwerpfase gebruik maken van onze expertise, zowel bouwtechnisch als kostentechnisch. Als ervaren aannemer kunnen wij waardevolle input leveren op het gebied van kosten, kwaliteit en efficiency van het bouwplan. Een bouwteamwerk geeft de opdrachtgever de garantie dat het bouwproject op de meest efficiënte manier wordt gerealiseerd; wij leveren binnen de gestelde prijs en tijd en met de overeengekomen kwaliteit.

 

Gestroomlijnd proces

Als aannemer in een bouwteam hebben wij het voordeel dat wij al in de ontwerpfase betrokken zijn bij het project, en dat we het dus van binnen en buiten kennen. Dat geldt ook voor de overige bouwteamleden. In een bouwteam behouden alle deelnemers hun eigen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Elk teamlid brengt zijn eigen specifieke deskundigheid en ervaring in. Zo ontstaat een gestroomlijnd bouwproces. Deze vorm van samenwerking werkt alleen op basis van vertrouwen, openheid en transparantie. En dat is precies waar we bij Jorritsma Bouw voor staan.

 

Voordelen voor de opdrachtgever

  • Omdat de het bouwteam het hele project coördineert vanaf het ontwerp, ontstaat er een vlot verlopend bouwproces. De bouwtijd kan daardoor aanzienlijk worden ingekort.
  • De opdrachtgever blijft betrokken bij het bouwproces en kan tijdens het traject nog input leveren of wijzigingen laten doorvoeren.
  • Door de expertises van alle betrokken partijen vanaf het begin samen te brengen worden faalkosten voorkomen.
  • De kans dat het budget wordt overschreden is verwaarloosbaar, terwijl de kwaliteit van het bouwwerk gegarandeerd is.
  • Door te werken met een open begroting heeft de opdrachtgever op elk moment inzicht in de financiële stand van het project.
  • De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om zelf onderaannemers of leveranciers voor te dragen.

Lean bouwen

Het werken in bouwteamverband is de optimale vertaling van een geïntegreerde werkmethodiek. Lean bouwen is daarvan onderdeel. Hierbij richten we onze werkprocessen zodanig in dat we een bouwproject met zo weinig mogelijk verkwisting kunnen realiseren. We zorgen ervoor dat de verschillende aspecten van de bouw tijdens de uitvoering niet kunnen conflicteren. Om dat te bereiken, is het noodzakelijk om alle bouwactiviteiten tijdens regelmatige planningsoverleggen zorgvuldig af te stemmen met onze co-makers. Het heeft als resultaat dat faalkosten gereduceerd worden en dat er zeer weinig (wij streven naar 0!) opleverpunten resteren. Bouw- en onderhoudskosten zullen lager uitvallen. Logischerwijze leidt dit tot grote tevredenheid bij zowel onze klanten als onze medewerkers.

Bouwteam projecten
Zuivelfabriek A-Ware en Fonterra, Heerenveen
24 woningen en 15 appartementen, Lelystad
126 appartementen Nieuwe Heerenhage, Heerenveen
16 Simpl-i woningen, Ten Post
35 Woningen Franekerstraat, Bolsward
All electric wijk Het Ommeland, Groningen
Woonzorgcomplex de Hofstee, Urk
Vakgarage Veldma Jansen, Groningen
Grootwinkelplein, Leek
Basisschool de Odyssee, Almere
Sportcomplex de Rolpeal, Workum
Gemeentewerf, Wieringerwerf
Winkelcentrum Tijnjedyk, Leeuwarden
Alfa Accountants en Adviseurs, Leeuwarden
Dokhal, Makkum
Update Productielocatie Hochwald, Bolsward
Blikfabriek, Heerenveen
Labaratorium Polyganics, Groningen
Eurofins Food & Feed Testing, Heerenveen
Slijterij en pick-up point Jumbo, Bolsward
28 strandappartementen, Workum
18 appartementen Homeruskwartier
54 appartementen Dronten
12 energiezuinige woningen, Dokkum
Brandweerkazerne Almere
Fresenius Kabi
Transformator-station Meeden
Hoogspannings-station Oudeschip, Eemshaven
Ausnutria, Ommen
Ultrafiltratiefabriek, Heerenveen
37 appartementen, Hilversum
123 woningen Spitael, Drachten
40 + 31 appartementen, Almere
Bio-energiecentrale, Harderwijk
Upgrade Lypack-fabriek Ausnutria
Upgrade melkpoederfabriek Ausnutria
Kantoorgebouw Prorail, Zwolle
Albert Heijn met ondergrondse parkeergarage, Lemmer
Van der Meulen, Hallum
‘Zeewaardige’ balkons appartementencomplex, Harlingen