Jorritsma Bouw en Visser ATR scheiden in goed overleg

Een samenwerking waar iedereen profijt van heeft

Recentelijk is de samenwerking tussen Jorritsma Bouw en Visser Afvalinzameling, Transport en Recycling (ATR) uit Harlingen, geïntensiveerd. Momenteel draait een succesvolle pilot bij renovatiewerkzaamheden van een aantal huurwoningen in Sappemeer. Klaas Struiksma van Jorritsma en Floris Bok, accountmanager bij Visser ATR en NNRD, vertellen gezamenlijk over deze pilot en wat het voordeel is voor beide partijen.

Floris schetst hoe de samenwerking voorheen in elkaar stak. “Op een bouwplaats van Jorritsma stond een container waar al het afval in werd gedeponeerd. Een zogenaamde verzamelcontainer of bekend als bouw- en sloopcontainer. Soms aangevuld met een container voor puin en/of hout. Het bouw -en sloopafval sorteert Visser in de sorteerinstallaties in Groningen en Harlingen.’’

Maar tijdens deze pilot worden de kaarten net wat anders geschud. In de Goudsbloemstraat in Sappemeer staat namelijk niet één individuele container, maar staan er verschillende kleinere containers. Er is een milieustraatje gecreëerd. Boven de containers zijn informatieborden geplaatst waarop staat aangegeven welke afvalstroom in welke container hoort. Zo wordt in deze pilot puin, hout, kunststoffen, folies en papier apart ingezameld. De medewerkers op de bouw, die aan deze woningen werken, gaan tijdens hun werkzaamheden actief aan de slag met het sorteren van hun bouwafval. Zo blijven goed recyclebare stromen schoon, zodat deze maximaal hergebruikt kunnen worden. Bovendien is het financieel aantrekkelijk, want het verwerken van schone (mono) stromen is goedkoper.

Minder kosten, minder opbrengsten

Klaas benoemt enkele voordelen van deze pilot. “Onze mensen zijn nu heel bewust wat voor impact het heeft als ze zorgvuldig en netjes te werk gaan. Maar eigenlijk is het financiële aspect het belangrijkste. Wij zijn onder de streep veel minder kwijt aan het afvoeren van dit afval.’’ Floris haakt hierop in: “Je zou denken dat dit voor ons slecht nieuws is vanwege minder omzet. Maar daar is het ons, zeker op de lange termijn, niet om te doen. Als wij grondstoffen duurzaam willen hergebruiken is preventie de basis en afval scheiden aan de bron een eerste stap naar verandering. Zo behoudt het product of de grondstof zijn waarde en voorkomen we het gebruik van nieuwe grondstoffen die steeds schaarser worden.”

Meerdere afvalstromen

Floris denkt na over de verdere toepassingen van dit concept. “Deze pilot zouden we zeker kunnen uitbreiden naar andere projecten van Jorritsma.” Hij vervolgt: “Binnen een project werk je vaak in bouwfasen. Per fase komen er verschillende afvalstromen vrij, kleine en grote stromen. Denk bijvoorbeeld aan hout, beton, kunststoffen, folies en kalkzandsteen. Voor iedere afvalstroom hebben wij voor de inzameling hiervan een passende oplossingen. Ook wanneer er maar weinig ruimte op de bouwplaats is, denken wij graag in oplossingen. Zo kunnen we in één container ook meerdere compartimenten en dus afvalstromen plaatsen. Zo zijn wij in staat om op elk type bouwplaats richting Jorritsma een passende oplossingen te creëren en hierdoor maximaal grondstoffen in te zamelen.’’

Klaas vult aan: “Dat is voor deze renovatie van woningen minder relevant. Omdat we dezelfde werkzaamheden blijven doen. Bij het renoveren houden we steeds hetzelfde soort afval. We hebben daarom ook gedacht dat we misschien één grote container kunnen plaatsen, waarin we aparte bakken konden plaatsen, waar we de verschillende soorten afval in konden verzamelen. Maar dat bleek absoluut niet haalbaar in deze woonwijk. Daarvoor zijn die containers veel te groot. Voor andere projecten zou dit wel weer een uitkomst kunnen zijn. De pilot is daarom nu al succesvol. We hebben namelijk geleerd dat er geen alles-in-één oplossing is. Per project moet er gekeken worden wat de behoefte is en bepalen we welke oplossing daar het beste bij past.”