Massaproductie op maat

Woningen die passen bij de identiteit van de Bloemwijk in Alkmaar

Met het Simpl-i bouwconcept van Jorritsma Bouw kunnen we opdrachtgevers volledig ontzorgen. Een vast stramien woningen, gerealiseerd door vaste ketenpartners, tegen een scherpe prijs. Ook in de Bloemwijk in Alkmaar wordt dit bouwconcept ingezet om 172 nieuwe wooneenheden te realiseren. Herman Gietema is werkvoorbereider bij de seriematige woningbouwprojecten van Jorritsma en is ook in Alkmaar betrokken. Hij vertelt enthousiast over alle mooie dingen die gebeuren. ‘’Ik vind het leuk als er onverwachte dingen gebeuren op mijn werkdag.’’

Eerst wil Herman een misverstand uit de lucht hebben. ‘’In tegenstelling tot enkele andere bouwbedrijven, produceren wij geen fabriekswoningen, maar conceptwoningen.’’ vertelt hij. ‘’Dat is in dit geval een belangrijk verschil. Bij fabriekswoningen kan er slechts een beperkt aantal verschillende type woningen worden gemaakt en kan er niet altijd worden voldaan aan de stedenbouwkundige eisen die worden gesteld aan de woningen.’’

Hij legt verder uit hoe dit verschilt met de woningen volgens het Simpl-i concept van Jorritsma en hoe dit is toegepast in Alkmaar. ‘’Belangrijk voor de opdrachtgever in dit geval, is dat de identiteit van de wijk niet verloren gaat in deze nieuwbouw. Dat betekent dat we bepaalde elementen uit de vorige woningen en de rest van de buurt hebben gepakt en gekeken hebben hoe we dit kunnen gebruiken in onze concepten. Omdat we met vaste onderaannemers werken, kunnen we makkelijk kortsluiten wat er allemaal wel en niet mogelijk is. De wensen die zijn uitgesproken door de opdrachtgever hebben we daarom deels bij onze onderaannemers neergelegd. Samen kwamen we tot de conclusie dat de gewenste aanpassingen ook mogelijk waren binnen ons concept, dus dat was mooi meegenomen. Ik denk dat ze mede daarom uiteindelijk ook voor Jorritsma hebben gekozen.’’

Geen volksverhuizing

Ondanks dat er een grote hoeveelheid woningen wordt gebouwd, is dus flexibiliteit erg belangrijk in dit geval. Dit gaat verder dan de aanpassingen aan de conceptwoningen zelf. Herman: ‘’Deze woningen komen midden in een echte volksbuurt. Sommige huurders wonen hier tientallen jaren en willen hier voorlopig ook niet weg. Een volksverhuizing, alle oude woningen tegen de grond, en dan gaan bouwen was daarom geen optie. Daar hebben wij samen met de opdrachtgever iets op bedacht.’’

Hij verwijst naar de planning die is opgesteld. ‘’Wat we gedaan hebben, is het project opgedeeld in drie verschillende fases. De eerste fase (sloop 63 woningen en de nieuwbouw van 13 woningen en 45 appartementen) is opgeleverd, waarna we met de voorbereiding van fase 2 zijn gestart (sloop 37 woningen en de nieuwbouw van 44 woningen).

Mensen woonachtig in de te slopen woningen van fase 2, komen grotendeels (definitief) te wonen in de reeds gerealiseerde woningen van fase 1. Indien zij dit wensen, keren ze nadat de woningen uit fase 2 gereed zijn weer terug in hun oude en vertrouwde straat. Men hoeft dus nooit de wijk uit.’’

Een goed gevoel

Hoewel de conceptwoningen van Jorritsma dus snel en in grote aantallen kunnen worden gerealiseerd, wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de wijk en de huidige bewoners. Men krijgt zelfs inspraak in de indeling van hun nieuwe huurwoning. Zo krijgen ze de mogelijkheid om hun keuken te personaliseren aan de hand van de kleur van de tegels, keuze van keukenfronten en -bladen, maar ook qua apparatuur. Zo kan er tegen een meerprijs een vaatwasser of inbouwkoelkast worden geplaatst. ‘’Je merkt in alles dat de opdrachtgever wooncomfort van de huurder hoog in het vaandel heeft staan. Wij werken hier graag aan mee door oplossingen op maat te bieden.’’ Herman begint te glunderen. ‘’Dit vind ik ook het leukste aan mijn werk. Hoewel onze conceptwoningen in de basis hetzelfde blijven, heeft elk project zijn eigen uitdagingen. Kijken hoe de wensen, behoeften en omstandigheden van onze opdrachtgever passen binnen onze conceptwoningen is net als het oplossen van een puzzel. Als het dan tot zijn recht komt krijg ik daar een ontzettend fijn gevoel van. Het maakt mijn werk uitdagend en afwisselend.’’