Met de
Jorritsmatrein door de wijk

“De samenwerking met Lefier!” Commercieel manager Reinier Bron hoeft niet lang na te denken als hem wordt gevraagd naar een project waar hij trots op is. “Als woningcorporatie streven ze naar een CO2-neutraal bezit in 2050, en het verbeteren van de energie-index van zo’n 5000 woningen is daar een belangrijke tussenstap in. Daarbij zochten ze een partij die niet alleen wat steentjes en een paar ramen verdubbelt, maar ook écht de regie neemt over alle schakels binnen het proces en ze daarin ontzorgt. Voor ons als sociaal betrokken bouwer is een dergelijke ketensamenwerking tegelijkertijd een mooie manier om de projectoverschrijdende samenwerking tussen Jorritsma en Lefier nog verder te verdiepen. Toen ik ons oorspronkelijke plan van aanpak overhandigde, dacht ik ook al: eigenlijk kunnen ze niet om ons heen.”

Het is tekenend voor het vertrouwen dat Reinier heeft in het eigen kunnen van Jorritsma Bouw. “Je ziet steeds vaker dat woningcorporaties op zoek zijn naar partners die echte meerwaarde kunnen leveren op het gebied van woningverbetering en -verduurzaming. Vaak is die expertise bij de corporaties zelf niet meer in huis, door natuurlijk verloop of bewust afslankbeleid. Wij pakken dat voor ze op. We gaan langs in de woningen, doen metingen, schetsen verschillende scenario’s en hangen daar een prijskaartje aan. De ene keer doen we alles in nauwe samenwerking met de corporatie, de andere keer pakken we het volledig zelf op – tot de bewonerscommunicatie aan toe.

Ontzorgen, daar draait het om.” Keten Canvas is daarbij de verzamelterm voor het gehele samenwerkingsspel tussen corporatie, Jorritsma, en nevenen onderaannemers. Dat vereist dat je goed op elkaar bent ingespeeld, en weet wat je van de ander kunt verwachten. “En communiceren, heel veel communiceren,” onderstreept Reinier. “Voor een groep stugge Friezen zijn we daar helemaal niet zo slecht in. Zeker de communicatie naar bewoners toe staat bij ons voorop. Zij zijn degene die in jouw werk moeten wonen, en vaak zet je hun leven ook tijdelijk behoorlijk op stelten. Dan moeten ze wel op ons kunnen bouwen.” Als het ‘treintje’ van ketenpartners eenmaal is gaan rijden binnen een woningbouwproject, biedt dat ook de mogelijkheid om hier en daar wat flexibeler te zijn. “Dat treintje rijdt door de hele wijk heen, van straat tot straat. Maar zo nu en dan kom je een bewoner tegen voor wie de bouw of renovatie écht even niet uitkomt, door ziekte of privéproblemen. Dan kunnen wij ‘plannen met zeggenschap’, zoals ik dat graag noem. Gewoon kunnen zeggen: oké, we slaan dit station even over, en komen hier later terug. Als aannemer zet je van oudsher de techniek voorop, maar je moet ook een sociale kant kunnen tonen. Op dat vlak hebben we als Jorritsma zeker een streepje voor.”

 

Bekijk hier alles over het Keten Canvas en download de brochure: KETEN CANVAS