Regelmatig onderhoud aan uw vastgoed zorgt ervoor dat dit zijn waarde behoudt. Tot ver in de toekomst. Door het onderhoud planmatig – bijvoorbeeld eens in de drie jaar – te laten uitvoeren, voorkomt u achterstallig onderhoud. En de daarmee gepaard gaande – vaak forse – investeringen. De planmatige aanpak geeft u inzicht in de onderhoudskosten op de lange termijn, zodat u daarmee in uw onderhoudsbudget rekening kunt houden. Regelmatig onderhoud verlengt bovendien de levenscyclus van uw gebouw(en). Jorritsma Bouw is uw betrouwbare partner bij het planmatig onderhoud aan zowel woningen als utiliteitsgebouwen.

 

Servicegericht

Wij zijn een betrouwbare en servicegerichte partner als het gaat om het organiseren en uitvoeren van onderhoud en beheer van uw gebouw(en). We werken proactief en kunnen u adviseren over het onderhoud van uw vastgoed. Samen met u stellen we daarvoor een onderhoudsplan op. We doen dat voor particulieren, maar vooral voor zakelijke partners zoals commerciële bedrijven, industrie, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, et cetera.

 

Resultaatgericht Samenwerken

Planmatig onderhoud kunnen we onderbrengen in een MJOP, een meerjarenonderhoudsplan. Maar uiteraard kunnen afspraken ook op andere wijze worden vastgelegd. Voor eenmalig of meermalig onderhoud. Onze werkwijze op basis van Resultaatgericht Samenwerken (RGS) is open en transparant. We rekenen verschillende scenario’s door en komen zo gezamenlijk tot de beste keuzes. Voor de opdrachtgever heeft RGS als voordeel dat je ‘meer met minder’ kunt realiseren. We sturen op kosten en kwaliteit en er is beter grip op het proces. Ook het schrijven van diverse scenario’s en het maken van weloverwogen keuzes hoort hierbij.

De communicatie berust op een transparante en open omgang met opdrachtgever, partners en onderaannemers. We maken daarbij gebruik van ED Controls, een digitale applicatie waarmee we actiepunten middels foto’s en plattegronden goed inzichtelijk kunnen maken. Zowel voor onze eigen medewerkers, voor leveranciers/onderaannemers als voor de opdrachtgever. Zodat iedereen precies weet wat er waar moet gebeuren.

 

VGO-keurmerk

We hebben niet voor niets het VGO-keur certificaat, het keurmerk voor Resultaatgericht Samenwerken in onderhoud en renovatie. Dit keurmerk – afgegeven door Kiwa Nederland b.v. – biedt u als vastgoedeigenaar zekerheid over de kwaliteit en de stabiliteit van ons bedrijf, onze producten en onze diensten.

 

Dit kunnen wij garanderen:

  • Wij voeren projecten uit op een efficiënte, overlastbeperkende, bewoners- en/of gebruikersvriendelijke en duurzame manier met voortdurende aandacht voor innovatie en communicatie met klant en bewoner.
  • Wij zijn zowel technisch als organisatorisch in staat om resultaatgericht samen te werken, waarbij wij inzicht geven middels verschillende onderhoudsscenario’s met prestatie-eisen.
  • Wij stellen netto contante-waardeberekeningen op voor het investeren en onderhouden vanaf ontwerp tot en met uitvoering en instandhouding.
  • Ons personeelsbeleid is gericht op kwaliteit en continuïteit via het behoud van kennis en ervaring van de eigen onderhoudsspecialisten.
  • Onze onderhoudsafdeling is een financieel gezonde en stabiele partner, waarmee zonder risico een langetermijnovereenkomst kan worden aangegaan.