60 woningen,
Harlingen

De Bouwvereniging
Harlingen

De werkzaamheden

  • Renoveren douche- en toiletruimtes
  • Zolderisolatie
  • Vloerisolatie
  • Vervanging hang- en sluitwerk
  • Vervanging buitenbeglazing
  • Herstel- en schilderwerk buitenkozijnen
  • Herstel voeg- en metselwerk
  • Vervanging dakbedekking en isolatie platte daken
  • Controle/vervanging dakpannen schuine daken

Geïnformeerde huurders, tevreden huurders
Omdat we weten dat bewoners dit als prettig ervaren, hebben we het werk opgesplitst in binnen- en buitenwerk. We zetten in op goede informatievoorziening. Onze stelling: een goed geïnformeerde huurder is een tevreden huurder. We spreken vooraf de werkzaamheden door met de bewoners en stemmen met hen af wanneer we in hun huis gaan beginnen. Daarbij geven we aan wat er precies gaat gebeuren. En we vertellen welke overlast ze mogelijk gaan ervaren. We hebben deze informatie samengevat in een handzaam boekwerkje, dat elke bewoner ontvangt.

Beperken van overlast

Een onderhoudsproject als dit gaat altijd gepaard met enige overlast. Dat kunnen we helaas niet veranderen. Maar we proberen wel om die overlast zoveel mogelijk te beperken. Daarom hebben we bijvoorbeeld de werkzaamheden zó gepland, dat de bewoners nooit volledig zonder verwarming en stroom komen te zitten. Bij de vernieuwing van de toiletruimte plaatsen we aan het eind van de dag de wc terug. Wanneer dat niet mogelijk is, krijgen de huurders een handig droogtoilet in bruikleen. Dit toiletsysteem werkt – hygiënisch en geurvrij – met afvalzakken, die na gebruik bij het restafval kunnen. We dekken de vloeren af van de ruimtes waarin we werken – en ook de gang en de trap – om vervuiling te voorkomen. We werken zo stofvrij mogelijk en zullen waar dat kan gebruik maken van apparatuur met stofafzuiging.

Gedragscode

Wij zijn, net als onze ketenpartners, gewend om te werken in huizen waar bewoners aanwezig zijn. De medewerkers stellen zich beleefd op en vertellend de bewoners wanneer lawaai gaan maken, of wanneer stroom, gas of water tijdelijk afgesloten wordt. Er is geen gereedschap dat rondslingert en aan het eind van de werkdag laten ze de woning netjes achter. Eenieder houdt zich aan de gedragscode die we hebben opgesteld.

Beste buur
Bij ieder bouwproject proberen wij voor de omwonenden ‘beste buur’ te zijn: we leveren onze maatschappelijke bijdrage door netjes te werken, rekening te houden met de omgeving en door het milieu zo min mogelijk te belasten. Hoewel we bij dit project weinig overlast voor de omgeving verwachten, zorgen we ook hier voor goede informatievoorziening. Met vragen en klachten kunnen mensen uit de buurt terecht bij onze uitvoerder.

Gevelstenen

Na de afronding van het planmatig onderhoud aan 60 woningen in Harlingen voor De Bouwvereniging hebben we drie bijzondere historische gevelstenen teruggeplaatst. De gevelstenen zijn door Wiebren van Zandbergen gerestaureerd.

Eerste steen St. Annahof, 1867
Een medewerker van Van der Weerd Installatietechniek vond in zijn tuin in Holwerd een 12 cm dikke natuurstenen plaat. De plaat was smerig en de tekst die erop stond erg onduidelijk. Het enige wat hij vaag kon lezen was de naam ‘Jorna’. Hij belde zijn collega met dezelfde achternaam, met de vraag of hij belang had bij deze steen. Deze heeft vervolgens contact gezocht met woningstichting De Bouwvereniging en Vereniging Oud Harlingen. Na onderzoek door Vereniging Oud Harlingen bleek dit de ‘eerste steen’ te zijn die in 1867 is geplaatst in de gevel van het toenmalige Sint Annagesticht. Na 153 jaar is de gevelsteen gerestaureerd en door ons weer teruggeplaatst in de gevel van het nog bestaande gedeelte van de St. Annahof in Harlingen.

Eerste steen Fa. Smeding, 1924
De eerste steen uit 1924 van de vroegere Stoomvetsmelterij Smeding is terug in de zijgevel van Weverstraat 10. Vanaf 1915 handelden in dit gedeelte van de stad de gebroeders Hendrik en Egbert Smeding in spijsvetten. Hun handel nam toe en de verwerkingsmogelijkheden werden ontoereikend. Daarom werd een nieuwe vetsmelterij met ketelhuis, koelruimte en opslagcapaciteit gebouwd. De eerste steen van dit gebouw is op 10 april 1924 geplaatst door Jogchem en Hendrik Smeding in de muur van de expeditieruimte. Op deze locatie in de Weverstraat staan nu huizen. Henk Smeding Jzn. schonk de gevelsteen om deze te laten restaureren en herplaatsen.

Gevelsteen Leeuw, 1658
Eeuwenlang sierde deze gevelsteen een grote hof van Riemer Jurjens Wijngaarden, tussen de Kerkpoortstraat en de dwinger (Zuiderbolwerk). De steen is nu gerestaureerd en in het St. Annahof geplaatst. Rechtsboven op de steen is het jaartal 1658 te lezen. De letters R.I.W. staan voor Riemer Jurjens Wijngaarden, een ‘medevroedschap en hopman colonel’ die op deze plek in de stad rond 1660 al een ‘hof’ had. Her en der in de binnenstad had hij andere bezittingen, zoals op de Heiligeweg en in de Hofstraat.