Groot onderhoud
Molukse Wijk,
Hoogkerk

Wierden en Borgen
Hoogkerk
2021

Werken in bouwteam

Bij Jorritsma Bouw werken we graag in bouwteam met gelijkgestemde partijen. De aanpak is gebaseerd op vertrouwen en transparantie. We delen kennis en ervaring en hanteren een heldere communicatie- en informatiestructuur. Zo ontstaat er in gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het uiteindelijke resultaat een gestroomlijnd proces waarbij voorbereiding en uitvoering naadloos in elkaar overgaan. Voor de opdrachtgever is het prettig om één aanspreekpunt te hebben, in de persoon van onze projectleider. Een ander voordeel is dat we al in de voorbereidingsfase mogelijke risico’s in kaart kunnen brengen en daarvoor tijdig passende maatregelen kunnen treffen.

Werken in een woonwijk

Bij het inrichten van onze bouwplaats hebben we er rekening mee gehouden dat we werken in een woonwijk. We zorgen ervoor dat het doorgaand verkeer en buurtverkeer zo weinig mogelijk gehinderd wordt door geparkeerde busjes of tijdens materiaaltransporten. Materialen worden zo kort mogelijk voor we ze nodig hebben afgeleverd bij het blok waarmee we bezig zijn.

Informatie en
communicatie

Bij een grootonderhoudsproject zoals hier in de Molukse wijk is voor ons niet de techniek, maar de mens leidend. Daarom zetten wij vol in op zorgvuldige communicatie tijdens het gehele traject. We hebben een informatiebijeenkomst georganiseerd voor bewoners en omgeving en hun wensen in kaart gebracht. Een project als dit geeft altijd enige overlast. Onze ervaring is echter dat goede informatievoorziening én een luisterend oor helpen om het gevoel van overlast te minimaliseren. Onze uitvoerder staat dan ook altijd klaar om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen.

Overlast beperken

De werkzaamheden verschillen per woning, en daarmee ook de mate van overlast. In grote lijnen gaat het om vervanging van keukens, kozijnen en bergingen. Enkele daken worden vervangen en in sommige woningen pakken we toilet en douche aan. Tijdens de informatiebijeenkomst en in bewonersbrieven hebben we de werkzaamheden helder uitgelegd. Bij de warme opnames hebben we dat samen met de bewonersconsulente van Wierden en Borgen ook nog eens op individueel niveau gedaan. Bij deze bezoeken hebben we ook wijkbestuur Dewan betrokken. Onze ervaren teamleden zijn gewend om te werken in huizen van bewoners met verschillende achtergronden. Ze stellen zich sociaal en beleefd op en werken netjes. Waar nodig helpen ze een handje bij het verplaatsen van spullen.

Overlast beperkende planning

Ook bij de planning was het uitgangspunt om voor bewoners zo min mogelijk overlast te veroorzaken. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat het dak tijdens de werkzaamheden steeds waterdicht blijft, en hebben dit onderdeel bovendien ingepland in een gewoonlijk droge periode. We hebben tijdelijke bergingen geplaatst waarin bewoners hun spullen kunnen neerzetten als hun berging wordt vervangen. Indien gewenst kunnen bewoners gebruik maken van een wisselwoning. We werken per blok in twee stromen waarbij we tegelijkertijd binnen- en buitenwerkzaamheden uitvoeren, en zijn zo’n 5 weken per woningblok bezig. Zo zorgen we ervoor dat het project – uiteraard met inachtneming van de coronaregels – binnen planning, budget en volgens de gewenste kwaliteitseisen wordt uitgevoerd.