Grootwinkelplein, Leek

Brivec
Groningen
2021

Stuivertje wisselen

Welkoop verhuisde als eerste naar een tijdelijk onderkomen, een voormalige autogarage op het terrein. Voordat Jumbo kon worden verplaatst naar het pand waar eerst Welkoop gevestigd was, is de inpandige ruimte groter gemaakt.

Door een magazijn, de expeditieruimte en een deel van het achterliggende pand bij de oppervlakte te betrekken hebben we het winkeloppervlak verdubbeld. Met een nieuwe staalconstructie kon het aantal kolommen in de ruimte worden verminderd. Zwaardere liggers zorgden ervoor dat er een grotere overspanning kon worden gemaakt. Een mooie samenwerking tussen Jorritsma Bouw en E-construct.

Ongestoord winkelen

Alle winkels blijven open en het hele terrein blijft toegankelijk voor bezoekers tijdens de werkzaamheden. Dat kan, dankzij fasering in de bouw en een aanrijroute van bouwverkeer, die een andere weg volgt dan het winkelend publiek. Dat voorkomt overlast en zorgt voor een veilige situatie voor iedereen.

Op het terrein biedt een leegstaande hal ruimte voor bouwteammedewerkers. Het terrein telt nu 454 parkeerplaatsen. In de eindsituatie is het aantal parkeerplaatsen uitgebreid naar 573.

Jorritsma Bouw voert dit bouwteamwerk uit voor Brivec, samen met Architektenburo Klamer, Econstruct en Dusseldorp. Per fase wordt een prijsaanbieding gedaan. In een masterplan zijn alle deelprojecten opgenomen. Met name de logistieke uitvoerbaarheid van dit project is bijzonder te noemen. Het publiek toegankelijk houden van het terrein, de openstelling van alle winkels blijven garanderen en toch volgens planning de optimalisatie uitvoeren. Een tot in de puntjes uitgedacht voortraject zorgt dat we dit voor elkaar krijgen.