Kantoorgebouw
Prorail, Zwolle

ProRail
Zwolle

Rijdende trein
Wat bij ProRail een trein is die moet blijven rijden, noemen wij ‘going on concern te werk gaan’. Bij verbouwingen, renovaties en groot onderhoud van bestaande bouw kunnen wij ons werk zó organiseren dat de organisatie kan blijven functioneren. Vanwege de maatregelen rond Covid-19 gingen we op zoek naar een manier van werken waarmee we de voortgang ook nu konden borgen. We splitsten bijvoorbeeld onze werk- en schafttijden op en zorgden ervoor dat transport en aanlevering van materialen verdeeld over de dag plaatsvonden.

Ongehinderd doorgaan
‘Going on concern’ werken stelt hoge eisen aan onze communicatieve en coördinerende vaardigheden. Want alleen met zorgvuldige en veelvuldige afstemming met opdrachtgever, bouwpartners, leveranciers en onderaannemers kunnen zowel het bouwproces als de werkprocessen van de opdrachtgever ongehinderd doorgaan. Dankzij onze ervaring is dat goed gelukt. De voorbereidingen voor dit project vonden plaats in de pre-coronatijd. We hebben besloten onze werkwijze niet te veranderen toen we wel met corona te maken kregen, omdat de treinen bleven rijden. Het scheelde dat we minder rekening hoefden houden met drukke spitsuren. En dat het kantoor van ProRail niet bezet was in verband met corona en thuiswerken. Hoewel er minder reizigers onderweg waren, hadden we wel degelijk rekening met hen te houden, evenals met het winkelend publiek.bDaarover hadden we overleg met de winkeliers en gebruikers. De ruimte op Station Zwolle was beperkt. We zijn daarom efficiënt met de ruimte omgegaan en hebben onze bouwplaats ingericht in het gebouw waarin de werkzaamheden plaatsvonden. Het bouwmateriaal takelden we van buiten naar binnen.

Een vlekkeloos bouwproces
Zo zorgden we voor een vlekkeloos verlopend bouwproces waarbij de werkprocessen van de opdrachtgever op geen enkel moment in gevaar zijn gekomen. We hebben steeds zorgvuldig afgestemd met alle betrokken partijen. Daarbij letten we speciaal op het voorkomen van hinder en belemmering bij het gebruik van het gebouw en het stationsgebied waarin we werkten. We schermden waar mogelijk het deel van het gebouw af waar de werkzaamheden plaatsvonden.

Het resultaat
Aan onze geïntegreerde werkmethode liggen onderling respect, vertrouwen en een flexibele instelling ten grondslag. Hiermee maken we elk utiliteitsproject – van klein tot zéér omvangrijk – tot een succes. Het resultaat in Zwolle: een compleet verbouwde en ingerichte kantoorruimte voor ProRail waarin over alles is nagedacht, van lampen en behang tot en met de vloer. In de vloerbedekking is door kleurverschil de looproute aangegeven, een mooi detail. Deze kantoorruimtes hebben een dubbele functie: ze worden ook gebruikt voor opleiding. Zo kan de trein voor ProRail blijven rijden!