Transformator
station, Meeden

Omexom
Meeden
2020

Sectoren

Het station Meeden110 krijgt nieuwe transformatoren en extra velden, zodat het meer vermogen kan leveren. Hoofdaannemer Omexom heeft een samenwerkingsverband van Jorritsma Bouw, Roelofs en Koop Bronbemaling in de arm genomen voor de grond- en bouwwerkzaamheden binnen dit project. Het betreft een UAV-GC-opdracht. Dit houdt in dat wij de uitvoering verzorgen en dat we bovendien zelf de geleverde kwaliteit aantonen.

Kabelvelden
Wij ontgraven kabelvelden. Dit zijn individuele aansluitingen op de hoogspanningslijn, vergelijkbaar met een groep in een meterkast. We voorzien deze kabelvelden van nieuwe funderingen van prefab beton. Nadat Omexom nieuwe kabels heeft getrokken, vullen we de funderingen verder aan en herstellen we het terrein in de oorspronkelijke staat, inclusief de aanleg van stationswegen.

Onder hoogspanning
De grote uitdaging van dit project zit in het gevaar dat werken met elektriciteit in het algemeen, en hoogspanning in het bijzonder met zich meebrengt. De funderingen komen onder een bestaande constructie die gewoon blijft functioneren. Over de buizen van het kabelveld lopen – op zes meter hoogte – rails met 110 kV erop. Deze raken is niet alleen levensgevaarlijk, het kan ook het uitvallen van de stroomvoorziening in een groot deel van Nederland betekenen.

Niet hijsen
Normaal gesproken zouden we prefab-funderingselementen met een mobiele bouwkraan naar hun plek hijsen. Omdat dat in deze omgeving te gevaarlijk is, hebben we een alternatieve werkmethode moeten bedenken. Vanaf de fabriek worden de elementen naar de locatie getransporteerd. Per veld worden deze gelost en met een kleinere autolaadkraan met hoogtebeperking op de plek van bestemming gemonteerd.

Voorzorgsmaatregelen
Een werk als dit is daarom met veel voorzorgsmaatregelen omgeven. De prefab-componenten worden just in time aangevoerd. Ze worden met materieel gemonteerd dat zodanig is afgesteld – fysiek of met computerbesturing – dat ze niet te hoog kunnen reiken. Verder zetten we alleen mensen in die zijn geschoold in werken in risicovolle omstandigheden. Zij dragen – naast de standaard PBM’s – antistatische kleding, veiligheidsbrillen en handschoenen. Daarnaast onderhouden ze nauw contact met de veiligheidscoördinatoren ter plaatse. Die weten wanneer er kabelvelden bij- of afgeschakeld worden: op die momenten moet iedereen uit de buurt blijven.

Raakvlakken
Ook bij het graafwerk is uiterste voorzichtigheid geboden. Door de grond lopen namelijk eveneens kabels, voor de aansturing en beveiliging van de kabelvelden. Om te vermijden dat we deze raken beginnen we het ontgraven met het voorsteken met een spade. Daarna zuigt een zandzuiger de grond rondom de kabels weg en pas als die helemaal vrij liggen, komt de graafmachine om dieper te graven.

Bemaling
Onderdeel van onze opdracht was het aanvragen van bemalingsvergunningen, voor de gevallen waarin we zo diep graven dat het grondwater moet worden weggepompt. Dit kunnen tijdrovende procedures zijn. Daarom was het zaak om ver voor de uitvoering zeer nauwkeurig in kaart te brengen op welke locaties dit nodig zou zijn. Door het werk slim te plannen konden we de duur en het aantal maalmomenten tot een minimum beperken.