Vernieuwing
123 woningen,
Drachten

WoonFriesland
De Wiken, Drachten

Alternatieve scenario’s
Voor dit werk hebben we een tweetal alternatieve scenario’s gemaakt, die door WoonFriesland zijn overgenomen. Zo gaan we in plaats van met standaard tegelwerk de keuken/douche/toilet-renovatie uitvoeren in glas. Dit is onderhoudsarm, wat op de langere termijn een flinke besparing oplevert in de onderhoudskosten. Dat geldt ook voor het tweede scenario: in plaats van herstel en schilderen van houten buitenkozijnen, vervangen we deze voor kunststofkozijnen.

Werkstromen
Als vaste partner van WoonFriesland hebben we op hun verzoek onze planning aangepast en de werkzaamheden in twee werkstromen opgedeeld. Hiervoor hebben we een aangepast Plan van Aanpak opgesteld. In verband met corona beginnen we met de buitenwerkzaamheden. Het gaat daarbij om het vervangen de kozijnen, het verwijderen van asbesthoudende kit en het aanbrengen van spouwisolatie. De aanpak van keuken, douche en toilet doen we op een nader te bepalen moment. In die fase passen we ook de meterkasten aan en wordt de mechanische ventilatie aangebracht. Met deze fasering voorkomen we dat er te veel mensen tegelijkertijd in de woning aanwezig zijn.

Overlastbeperking
Bij het vervangen van de kozijnen moeten we deels ook binnen aan het werk. Per woning gaat het om twee dagen. Een dag voor de kozijnen in de voorgevel en een dag voor de achtergevel. WoonFriesland heeft besloten dat – ook in verband met corona – bewoners op deze dagen niet in hun huis mogen verblijven. Zij kunnen naar keuze gebruik maken van een volledig ingerichte ‘rustwoning’, voorzien van TV en internet, of ze logeren elders. Bewoners hebben daardoor geen directe hinder van de werkzaamheden. Wij voorzien de woning op alle loopvlakken (ook de trap) van afdekfolie. Zo blijft de woning schoon en zijn vloer en trap tegelijk beschermd tegen mogelijke beschadigingen. Het zaagwerk (stelkozijnen) doen we buiten. We laten de woning netjes en schoon achter. Voorafgaand aan de werkzaamheden en als we klaar zijn in de woning, zorgen we er bovendien voor dat alle ‘contactoppervlakten’ worden gedesinfecteerd.

Bewonerscommunicatie
In verband met de gevoeligheden rondom corona koos WoonFriesland er in dit geval voor om zelf de bewonerscommunicatie volledig in eigen hand te houden.

Bouwplaats
We hebben een beperkte bouwplaats ingericht, met twee keten en een toiletunit. Daarnaast zijn er containers geplaatst voor tijdelijke opslag van kozijnen en voor de asbesthoudende materialen die moeten worden afgevoerd. De bouwplaats wordt met linten afgezet. Daarmee willen we – ook in verband met corona – voorkomen dat omstanders materiaal aanraken. Uit veiligheidsoverwegingen zijn rondom de asbestcontainer hekken geplaatst.