Vervanging
schoorstenen
aardbevingsgebied

Centrum Veilig Wonen
Regio Groningen
2018

Keuze van de eigenaar

Het beleid van CVW is dat de eigenaar van de woning vrij is om een aannemer te kiezen. Deze moet door het CVW zijn erkend en voldoen aan de Erkenningsregeling. In veel gevallen is Jorritsma Bouw de uitvoerende partij, maar dit kan ook een collega-aannemer uit de regio zijn. Wij blijven echter in alle gevallen verantwoordelijk voor het hele traject en zorgen ervoor dat we de kwaliteit waarborgen. Daarom houdt de uitvoerder met de uitvoerende aannemer een start werkbespreking en zijn er tussentijdse controles. Ook zijn we aanwezig bij de oplevering. Uit deze manier van werken is een leuke samenwerking ontstaan met inmiddels ongeveer veertig aannemers.

Aangepaste bouwplanning

Bewoners blijven gedurende de werkzaamheden in de meeste gevallen in hun woning. Wanneer dit niet mogelijk is, regelt het CVW vervangende woonruimte. In een aantal gevallen verwijderen we eerst de oude schoorsteen. We meten deze zorgvuldig op zodat we de prefabschoorsteen exact op maat kunnen maken in onze eigen werkplaats. Zodra de nieuwe schoorsteen gereed is, maken wij een afspraak met de bewoners om deze te plaatsen. Met deze werkwijze voorkomen we dat er tijdens het plaatsen van de nieuwe schoorsteen nog aanpassingen moeten worden gedaan. Uiteraard laten we de woning netjes achter en regelen we de nodige tijdelijke voorzieningen om het gebruik en woongenot voor de bewoners te borgen.