Winkelcentrum De Wiken,
Drachten

Annexum Invest
Drachten

Plannen met zeggenschap

We hebben bij zeven winkels de deels houten, deels aluminium kozijnen vervangen door aluminium exemplaren met natuurstenen onderdorpels. Inclusief sloop, het aanbrengen van stelkozijnen, staalconstructie en metselwerk waren we gemiddeld vier dagen per winkel bezig. Op advies van architect Wijbenga hebben we daarna ook de luifels met een meter ingekort om zo meer lichtinval te verkrijgen.

We hebben gepland ‘met zeggenschap’: alle werkzaamheden zijn zeer goed afgestemd met de winkeliers. Daarom hoefden de meeste winkels hun deuren niet te sluiten. In een enkel geval was dat niet mogelijk. Bij deze winkels hebben we de meest ingrijpende werkzaamheden in overleg met de winkeliers uitgevoerd op een maandag, omdat het dan het rustigst is. Deze winkels konden op dinsdag weer gewoon open voor hun klanten. Grotere puien hebben we in twee delen vervangen, zodat er telkens een ingang open kon blijven.

Flexibel

Omdat de AH-supermarkt ook interne verbouwingsplannen had, hebben we onze overall planning in tweeën opgeknipt. Hierdoor konden alle werkzaamheden (extern en intern) aan deze winkel aansluitend worden uitgevoerd. In de planning hebben we bovendien rekening gehouden met de decemberdrukte; ruim voor die tijd konden we de eerste fase opleveren. De oplevering van fase 2 volgde een paar maanden later. Een totaaloplevering met 0,0 restpunten, daar zijn we best een beetje trots op!

Veilig en schoon werken
Om de veiligheid te waarborgen hebben we bouwhekken geplaatst rondom de pui die op dat moment vervangen werd. Deze verhuisden we mee naar het volgende deel. Met stofschotten konden we ons werkgebied afschermen van de rest van de winkel. Zoals we dat bij Jorritsma Bouw  gewend zijn, hebben we ook hier aan het eind van elke dag de werkplekken opgeruimd achtergelaten. De overlast voor het winkelend publiek bleef beperkt, mede omdat we gebruik konden maken van een leegstaand pand voor o.a. de opslag van materiaal.