Samen bouwen, samenwerken

Het nieuwe stralende middelpunt van Swifterbant

Een bibliotheek, vergaderruimtes, een repetitieruimte, een buurthuis en een dertigtal appartementen. Het nieuwe multifunctionele centrum (MFC) in Swifterbant moet straks het bruisende hart van het dorp worden. Hoewel dit niet helemaal zonder slag of stoot ging, gaat het volgens projectleider Addy Sonneveld nu voor de wind. “Ik zie het als ons werk om samen met alle ketenpartners een voorspelbaar proces te smeden.’’

‘’De timing van de start van de bouw had beter gekund.’’ vertelt hij: ‘’Eind 2019 zijn de eerste concrete werkplannen op tafel gekomen. Medio 2021 het aanbestedingstraject, vanaf begin 2022 het gunnings- en uitwerkingstraject. In Oktober 2022 zijn we echter begonnen met bouwen. De rest kan je zelf wel invullen. De coronacrisis, hoge inflatie, veranderingen in de arbeidsmarkt. De wereld is sindsdien erg veranderd. Wijzelf, onze onderaannemers, maar ook de opdrachtgever moesten allemaal een flexibele houding aannemen op bepaalde vlakken.’’ Toch blijft Addy zeer positief over dit project en de bouw van dit multifunctionele centrum.

‘’Dit komt omdat wij al jaren werken voor dezelfde opdrachtgever in samenwerking met dezelfde ketenpartners. We kunnen daarom goed met elkaar communiceren en we weten van elkaar ook dat we, indien nodig, allemaal water bij de wijn doen. Bouwen doe je namelijk niet alleen. Bouwen is samenwerken.’’

DSCF0095@033x

Een opzichzelfstaande oefenruimte

Multifunctioneel is eigenlijk een understatement als je het hebt over dit grote gebouw, wat wordt gerealiseerd midden in het centrum van het dorp. Dit nieuwe pand krijgt straks een zeer grote bijeenkomstfunctie voor alle bewoners van Swifterbant. Dit brengt, behalve veel samenhorigheid in de toekomst, momenteel de nodige uitdagingen met zich mee. Addy: ‘’Het moet niet met elkaar botsen. We hebben daarom een oplossing moeten zoeken voor de geluidsproductie welke ontstaat vanuit de repetitieruimte door de lokale muziekvereniging. Als je hier niks aan zou doen, dan krijg je gegarandeerd elke week meldingen van geluidsoverlast van de woningen die zich hierboven bevinden.’’

Hoe is dat dan opgelost? ‘’Het lijkt op het blote oog niet zo, maar formeel bevindt de oefenruimte zich niet in hetzelfde gebouw. Ik bedoel daarmee niet dat de ruimte ergens buiten staat, maar dat deze ruimte een opzichzelfstaande constructie is. Het staat op eigen funderingspalen en maakt zo weinig mogelijk contact met de rest van het MFC. Zo voorkomen we dat de geluidsgolven die de muziekinstrumenten maken via de bouwconstructie weerkaatsen in de woningen. Uiteraard maken we ook gebruik van geluidsisolatie, maar door deze fundering scheelt het al enorm.’’

Over de grens

Wie Swifterbant inrijdt, zal ongetwijfeld dit nieuwe gebouw niet over het hoofd zien. Niet alleen vanwege de locatie en de omvang, maar ook door de keuze van de geveltegel. De tegel die wordt gebruikt voor de buitenkant is echter niet de tegel die oorspronkelijk was bedacht. ‘’Vanwege een flinke prijsstijging hebben we meegedacht me de opdrachtgever en een alternatief gezocht. Na het bekijken van enkele keramische geveltegels, kwamen we uit bij een leverancier in Duitsland. Door meedenken en maatwerk zijn we gekomen tot een uniek product. Bovendien kon deze op korte termijn leveren op zo’n grote schaal. Het kleurverschil is minimaal en is misschien zelfs mooier. In deze zitten een paar oneffenheden die de oorspronkelijk steen een stuk minder had. Het maakt het geheel minder gelikt en wat robuuster. Door begrip en samenwerking is hier een prachtig resultaat bereikt. Fijn dat we op deze manier met de opdrachtgever kunnen samenwerken.’’

DSCF0039@033x