Waar innovatie en budgettering samen komen

De essentiële rol van een bouwkundig project engineer en een calculator

Aan een bouwproject wordt niet alleen op de bouwplaats gewerkt. Achter de schermen vervullen bouwkundig project engineer Jogchum Wobbes en calculator André Aveskamp ook een belangrijke rol. Hun werk bestaat uit het omzetten van ruwe ontwerpen en schetsen in uitvoerbare projecten door het maken van planningen en begrotingen. Samen bezochten we het nieuwe Lely Center in Heerenveen, om hun inbreng in het bouwteam met planningen, bouwplaatsvoorzieningen en calculaties in de praktijk te zien.

DSCF0294@05x

Jogchum steekt gelijk van wal. ‘’Wij hebben dit project integraal verder uitgewerkt in bouwteam samen met opdrachtgever, de architect, constructeur, installatieadviseur en diverse leveranciers en onderaannemers, zodat techniek & kosten bij elkaar worden gebracht. Als engineers werken wij hierbij nauw samen met calculatie. Wij maken de planningen en benaderen de bouwplaatsvoorzieningen en maakbaarheid. Afdeling calculatie zorgt voor de calculaties en brengt alle kosten in kaart. Samen bepalen we per project hoe iets veilig en kwalitatief goed gebouwd kan worden, waarbij de bouwkosten binnen het investeringsbudget passen.’’

André vult aan: ‘’In het geval van het Lely Center Heerenveen hadden we al een voorlopig ontwerp tot onze beschikking. Er was dus al een redelijk beeld van wat er gebouwd moest worden en de opdrachtgever zocht een bouwbedrijf dat in samenspraak de ontwerpen verder wilde bekijken en uiteindelijk ook wilde gaan bouwen. Op dat moment zijn wij ingestapt.’’

Na het bepalen van de kostprijs door de calculatie in samenwerking met engineering, ging Jorritsma nog een stap verder. Het bouwkundig uitvoeringsontwerp werd gedetailleerder uitgewerkt door onze bouwkundig modelleur Willem Politiek. Hierbij hebben we in overleg met onderaannemers het bouwkundige 3D-model verder ontwikkeld tot werktekeningen voor het uitvoeringsteam. Uiteraard stemden we het bouwkundig uitvoeringsontwerp nauwkeurig af op het uitvoeringsontwerp van de constructies en installaties. Hierdoor creëerden we een naadloze samenwerking tussen alle betrokken partijen voor een succesvolle uitvoering.

DSCF2877@05x

Realisatie van het Lely Center Heerenveen

Hoewel Jogchum en André dus meestal op kantoor te vinden zijn, staan ze nu bij het nieuwe Lely Center Heerenveen. Lely, producent van technologische oplossingen voor de melkvee-industrie, heeft namelijk Jorritsma Bouw de opdracht gegeven een nieuw vestiging bouwen in Heerenveen. Lely Center Heerenveen verkoopt de robots en verzorgt onderhoud hiervan op melkveebedrijven in Noord-Nederland. Dit nieuwe pand moest een kantoor, werkruimte, opslag en showroom in één worden. Een prachtig project waarbij Jorritsma dus niet alleen een uitvoerende rol had, maar ook heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het uitvoeringsontwerp.

Maar wat maakt deze locatie nu zo bijzonder? Jogchum: ‘’Wat ik zelf mooi vind aan het ontwerp, is de houten latbetimmering. Zowel het plafond binnen als de gevel buiten worden afgewerkt in dezelfde stijl. Het oogt rustig, maar ook authentiek. In deze sector willen bedrijven uitstralen dat zij duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Door de keuze voor deze materialen ontstaat er een directe associatie met de natuur. Het is een stijlvolle keuze om je bedrijfsvisie op deze manier uit te dragen.’’ André: ‘’Maar ook in de constructie zitten een aantal slimme oplossingen. Vooral de houtenspantconstructies en het sheddak zijn niet bepaald standaard. Daar hebben we echt maatwerk voor geleverd.’’

Beide heren zijn trots op hoe de uitwerking in bouwteam tot zijn recht komt in de praktijk. Jogchum:’’Als ik zie dat de vakmensen op de bouw hun werkzaamheden kunnen uitvoeren zoals we als bouwteam bedacht hebben, dan weet ik dat wij in ieder geval ons werk goed gedaan hebben. De meerwaarde van deze integrale aanpak wordt tijdens de ontwikkeling van dit project goed zichtbaar. Een mooi signaal richting de opdrachtgever. Onze afdelingen hebben ervoor gezorgd dat er op een veilige en betaalbare manier kan worden gewerkt aan een innovatief bouwproject. Het is niet standaard voor een bouwbedrijf om al zo vroeg in het voortraject in te stappen, maar het zorgt er wel voor dat we veel voorbereidend werk uit handen kunnen nemen. In het geval van het Lely Center Heerenveen zorgt dit voor een fraai eindresultaat.’’

DSCF0161@05x