Zonder blikken of blozen

Alle vertrouwen in ons eigen werk voor Trivium

In Heerenveen hebben we de nieuwe fabriek van Trivium Packaging mogen realiseren. Op dit terrein worden blikken met een geavanceerd deksel voor zuigelingenvoeding geproduceerd, die bij de buurman Ausnutria worden gebruikt. Om Trivium zoveel mogelijk te ontzorgen heeft Jorritsma een meerjarige serviceovereenkomst ondertekent. Fokke Hoekstra van Trivium en Albert de Vries van Jorritsma leggen uit wat deze samenwerking inhoudt voor beide bedrijven. Albert: ‘’Trivium kan zich nu volledig focussen op hun eigen specialisme.’’

In de basis houdt deze serviceovereenkomst in dat Jorritsma Bouw de komende jaren eindverantwoordelijk is voor het onderhoud aan de fabriek. Dit gaat over onderhoud op alle niveaus, hoe klein of hoe groot deze ook is. Albert: ‘’Samen met Fokke heb ik regelmatig overleg over de stand van zaken. We maken ieder kwartaal een planning, kijken samen naar de budgettering en blikken terug op afgelopen periode. Hierin nemen we alles mee. Dus denk aan een grootschalige inspectie van het dak, maar ook aan onderhoud van de deuren. Wij nemen hierin de eindverantwoordelijkheid om nogmaals te kunnen laten zien dat wij de bouw meester zijn. Dit pand is door ons ontwikkeld, waardoor we het van binnen en van buiten door en door kennen. Maar door deze overeenkomst aan te gaan, spreken we nogmaals het vertrouwen uit in ons eigen product. Wij weten dat alles in orde is en daar durven we onze handen voor in het vuur te steken.’’

Volledig ontzorgen

Albert vertelt verder. ‘’Ons belangrijkste uitgangspunt is dat we Trivium volledig ontzorgen. Dat zij zich niet druk hoeven te maken over wat, wanneer gaat plaats vinden en of de kwaliteit wel gewaarborgd blijft. Ik wil voorkomen dat Fokke mij actief moet benaderen om erachter ter komen wanneer wij langskomen. Dit moet vanuit ons volledig worden geregeld en gecommuniceerd richting Trivium in dit geval.’’

Fokke is het hier mee eens. ‘’Het was voor mij een logische keuze om in zee te gaan met Jorritsma. De samenwerking tijdens de ontwikkeling van het pand is ons prima bevallen. Jorritsma heeft laten zien dat ze kundig zijn in hun vak. Bovendien ken ik de jongens die over de vloer komen nu een beetje en andersom. Ze kennen onze huisregels, weten alles te vinden en weten wat er van ze verwacht wordt. Ik hoef mij geen zorgen te maken nu ik samen blijf werken met Jorritsma.’’

Het behoud van kwaliteit, vaste gezichten en het goede contact zijn volgens Fokke belangrijke redenen om deze samenwerking aan te gaan. Albert benadrukt dat dit bij uitstek past bij de filosofie van Jorritsma Bouw: “We hechten waarde aan sterke klantrelaties en vinden het belangrijk dat onze projecten goed onderhouden worden. Na de oplevering van een pand moet dit na jaren nog altijd in nieuwbouw staat verkeren.

Fokke bevestigt dit vertrouwen: “Jorritsma’s betrokkenheid en de kwaliteit van de samenwerking staan voorop. We voelen ons oprecht geholpen en zijn uitermate tevreden.”