Voor het Gomarus College bouwt Jorritsma Bouw in Drachten een nieuw schoolgebouw. Dit project heeft voor ons een bijzonder karakter. Eind jaren zestig hebben wij op dezelfde locatie de Technische school gerealiseerd. De bouw van deze school heeft destijds ook geleid tot de opening van onze eerste vestiging buiten Bolsward aan de Burgemeester Wuitenweg 62, recht tegenover de Technische school.

Het oude gebouw is inmiddels gesloopt en Jorritsma Bouw is begonnen met de nieuwbouw van het  UAV-GC-project waarvoor we het definitieve ontwerp (DO+) verder hebben uitgewerkt. We werken samen met vertrouwde partijen: BDG architecten, Jansen Wesselink, BTS, Sijperda-Hardy en P. de Vries. ICS uit Zwolle treedt op als bouwmanager. Een vertegenwoordiger van de school woont de reguliere werkoverleggen bij en verzorgt de terugkoppeling naar het schoolbestuur. Iets eerder zijn we voor dezelfde opdrachtgever ook begonnen met de bouw van een nieuwe school in Leeuwarden.

 

Installatie
In het ontwerp – volgens de eisen van Frisse Scholen – is voorzien in een aantal zonnepanelen. Met behulp van subsidie kan het aantal panelen mogelijk nog verder uitgebreid worden. Voor de verwarmingsinstallatie was een systeem gekozen dat erop was voorbereid om in de toekomst ook te kunnen koelen. Wij hebben tegen een geringe meerprijs een alternatief aangeboden dat beide mogelijkheden al in zich heeft. Met als voordeel dat het gehele systeem in één keer zo kan worden uitgevoerd als de opdrachtgever dat wenst.

Planning
We werken met een strakke planning: half december moet het schoolgebouw worden opgeleverd. Het is in ons voordeel dat we ook de nieuwbouw in Leeuwarden voor het Gomarus realiseren; we kunnen hetzelfde tijdpad volgen. Om mogelijke vertragingen te voorkomen hebben we partijen geselecteerd die het werk binnen deze planning daadwerkelijk aankunnen en van wie wij weten dat ze hun afspraken nakomen.

Kwaliteit
De kwaliteit van dit project bewaken met behulp van ED Controls. Ook de audits – waarmee we ons kwaliteitsplan borgen – staan daarin. Eens in de twee weken communceren we hierover naar de opdrachtgever.                                                                                                                    

 

SROI
Als maatschappelijk verantwoord ondernemer hebben wij er samen met de gemeente Smallingerland een SROI-project van gemaakt. Wij halen er veel voldoening uit dat we via dit werk een tiental mensen aan een werk- of stageplek konden helpen.

Communicatie met de omgeving
De nieuwbouw wordt gerealiseerd op een locatie waar voorheen ook een schoolgebouw heeft gestaan. Vooraf hebben we de omwonenden geïnformeerd omtrent de uit te voeren werkzaamheden. Dit gebeurt gedurende de bouw ook op momenten dat ze mogelijk hinder kunnen ondervinden. Mochten omwonenden iets willen melden of vragen hebben, dan weten ze dat ze daarvoor terecht kunnen bij onze uitvoerder.

Overlastbeperking
Er is gekozen voor boorpalen omdat deze minder overlast voor de omgeving meebrengen dan heien. Om de omgeving ook tijdens transporten veilig te houden, hebben we goede afspraken gemaakt met onze toeleverancier met betrekking tot aanrijroutes.