Kindcentrum,
Loppersum

Gemeente Loppersum
Loppersum
2019

Gunning

Wij werken in bouwteam efficiënt, slim en reëel samen. We hebben bovendien ruime ervaring in het bouwen voor onderwijs en in aardbevingsbestendig bouwen. Hierdoor konden wij in ons plan van aanpak een realistische planning maken en bijdrage aan de duurzaamheidsvisie van beide projecten.

We hebben niet alleen gestuurd op techniek, maar ook out-of-the-box voorstellen gedaan. Dat gaf bij de gunning de doorslag, zodat wij beide opdrachten mogen uitvoeren.

Omgevingsmanagement

Het bouwen in bebouwde omgeving stelt de nodige eisen. Net als bij ieder project besteedt Jorritsma Bouw ook hier veel aandacht aan een optimaal BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) met een uitgekiende strategie. Aspecten als de bouwplaatsinrichting volgens de richtlijnen van de Bewuste Bouwer, veilig bouwen, verkeersveiligheid en verkeersstromen met daaraan gekoppeld een just-in-time-transportplan zijn voor het slagen van deze projecten cruciaal. Minstens even belangrijk is heldere communicatie met de omgeving.

Meebewegen

Deze bevingsbestendige en gasloze gebouwen hebben een schil die kan meebewegen in geval van aardbevingen. Er zijn 75 stalen kolommen geplaatst die gezamenlijk met de vloeren een bevingsbestendig geheel vormen. De staalconstructie is verzonken en verstevigd met windverbanden. Zo krijgen kinderopvang en onderwijs een veilig gebouw. Ze hoeven bovendien minder geld uit te geven aan hun energierekening, zodat er meer overblijft voor het onderwijs.