Gomarus College,
Drachten

Gomarus College
Drachten

Vertrouwde partijen

Het oude gebouw is inmiddels gesloopt en Jorritsma Bouw is begonnen met de nieuwbouw van het  UAV-GC-project waarvoor we het definitieve ontwerp (DO+) verder hebben uitgewerkt. We werken samen met vertrouwde partijen: BDG architecten, Jansen Wesselink, BTS, Sijperda-Hardy en P. de Vries. ICS uit Zwolle treedt op als bouwmanager. Een vertegenwoordiger van de school woont de reguliere werkoverleggen bij en verzorgt de terugkoppeling naar het schoolbestuur. Iets eerder zijn we voor dezelfde opdrachtgever ook begonnen met de bouw van een nieuwe school in Leeuwarden.

Installatie

In het ontwerp – volgens de eisen van Frisse Scholen – is voorzien in een aantal zonnepanelen. Met behulp van subsidie kan het aantal panelen mogelijk nog verder uitgebreid worden. Voor de verwarmingsinstallatie was een systeem gekozen dat erop was voorbereid om in de toekomst ook te kunnen koelen. Wij hebben tegen een geringe meerprijs een alternatief aangeboden dat beide mogelijkheden al in zich heeft. Met als voordeel dat het gehele systeem in één keer zo kan worden uitgevoerd als de opdrachtgever dat wenst.

Planning
We werken met een strakke planning: half december moet het schoolgebouw worden opgeleverd. Het is in ons voordeel dat we ook de nieuwbouw in Leeuwarden voor het Gomarus realiseren; we kunnen hetzelfde tijdpad volgen. Om mogelijke vertragingen te voorkomen hebben we partijen geselecteerd die het werk binnen deze planning daadwerkelijk aankunnen en van wie wij weten dat ze hun afspraken nakomen.

Kwaliteit

De kwaliteit van dit project bewaken met behulp van ED Controls. Ook de audits – waarmee we ons kwaliteitsplan borgen – staan daarin. Eens in de twee weken communceren we hierover naar de opdrachtgever.

SROI
Als maatschappelijk verantwoord ondernemer hebben wij er samen met de gemeente Smallingerland een SROI-project van gemaakt. Wij halen er veel voldoening uit dat we via dit werk een tiental mensen aan een werk- of stageplek konden helpen.

Communicatie met de omgeving

De nieuwbouw wordt gerealiseerd op een locatie waar voorheen ook een schoolgebouw heeft gestaan. Vooraf hebben we de omwonenden geïnformeerd omtrent de uit te voeren werkzaamheden. Dit gebeurt gedurende de bouw ook op momenten dat ze mogelijk hinder kunnen ondervinden. Mochten omwonenden iets willen melden of vragen hebben, dan weten ze dat ze daarvoor terecht kunnen bij onze uitvoerder.

Overlastbeperking
Er is gekozen voor boorpalen omdat deze minder overlast voor de omgeving meebrengen dan heien. Om de omgeving ook tijdens transporten veilig te houden, hebben we goede afspraken gemaakt met onze toeleverancier met betrekking tot aanrijroutes.

Feestelijk geopend

Vandaag was de feestelijke opening van het Gomarus College in Drachten. Dit gebeurde onder het toeziend oog van onderwijsminister Arie Slob, wethouder Eric ten Keurs en locatiedirecteur Johan Hoekstra van het Gomarus. Voor ons bedrijf zat er een bijzonder tintje aan dit project. Want hier, precies op deze plek, bouwde Jorritsma Bouw eind jaren zestig ook het inmiddels gesloopte gebouw van de voormalige ambachtsschool. En dat was destijds voor ons de aanleiding om ons bedrijf uit te breiden met een tweede vestiging in Drachten.

Voor ons als aannemer is een engineering en contruct bouwproject een mooie mix tussen wensen en verwachtingen aan de ene kant, en bouwen aan de andere kant. En dat begint met samenwerken. Onze collega’s Theo van der Molen, Sybren Beert de Jong en Aize Vonk hebben samen met het projectteam schouder aan schouder gewerkt om er iets moois én iets duurzaams van te maken. Bij een duurzaam project als dit hoort natuurlijk een aardigheidje. Ons bedrijf, maar ook onze bouwpartners, leveren waar we kunnen graag een bijdrage aan een duurzame samenleving. En omdat tegenwoordig het wegwerpplastic nogal een item is, leek het ons een goed idee om leerlingen en personeel – als aandenken aan deze nieuwbouw – een duurzame waterfles te geven. Die bieden we aan namens het hele bouwteam ICS Adviseurs, BDG Architecten, P. de Vries Installatietechnieken , Lodema Elektrotechniek en natuurlijk Jorritsma Bouw. Namens iedereen wensen wij leerlingen, docenten en niet-onderwijzend personeel een heel fijne toekomst in hun mooie nieuwe gebouw.