129 appartementen
Kaatsland, Sneek

Elkien & Philadelphia
Sneek
Gereed

Vooruitzien

Voor onze ketenpartner Elkien geldt dat we het traject van begin tot eind verzorgen: van de keuze van de architect en de aanvraag van vergunningen (inclusief flora- en faunaonderzoek), bestemmingsplanwijzigingen en nutsvoorzieningen tot de inrichting van het buitenterrein. We zien het als onze taak om de opdrachtgever zoveel mogelijk te ontzorgen. We sturen op budget, techniek, op de processen en zorgen zo voor een goede flow in de bouw. Regeren is vooruitzien, dus hebben we al in het voortraject in kaart gebracht met welke risico’s we rekening moeten houden.

Daarnaast hebben we de consequenties in kaart gebracht van het gedeeltelijk dempen van een aanwezige waterpartij. Dit gedempte water maakt deel uit van de bouwplaats. Door het dempen in de planning naar voren te halen, kunnen we de kosten van een damwand uitsparen. Het opgebrachte zand heeft dan namelijk voldoende tijd om goed in te klinken. Voor gebouw A neemt Philadelphia het voorbereidende werk voor eigen rekening, maar wij sturen op techniek en financiën. Ook verzorgen we in samenwerking met beide opdrachtgevers de voorlichting aan de buurt.

Het optimale energieconcept

Onderdeel van het engineeringswerk is bijvoorbeeld het vaststellen van het optimale energieconcept. Dit onderzoek leidde tot een keuze voor een apart systeem voor elk gebouw, met een water-water-warmtepomp voor gebouw A en een lucht-watersysteem voor gebouw B. In combinatie met zonnepanelen op de daken worden de gebouwen energieneutraal.

Bezoek op de bouwplaats

Al geruime tijd reden de kinderen van De Súdwester, een school voor speciaal basisonderwijs, langs onze bouwplaats aan het Kaatsland in Sneek. Ze vroegen zich vaak af wat er gebeurt achter die hekken. Ze werden toch erg nieuwsgierig. Zó nieuwsgierig, dat een lerares contact opnam met Elkien en Auke Kramer, met de vraag of er een rondleiding gegeven kon worden. Als maatschappelijk betrokken bouwer vinden we het belangrijk om uit te leggen wat we doen en hoe we het doen. Dus maakte onze uitvoerder tijd vrij in zijn drukke schema. Hij gaf op een bevlogen manier aan 14 kinderen en 4 juffen een rondleiding. Ze kregen tekst en uitleg over het project aan het Kaatsland. Hier bouwen we voor onze ketenpartner Elkien en Stichting Philadelphia Zorg 129 gasloze en betaalbare appartementen. Auke weet als geen ander dat trakteren een feestje is. Daarom had hij voor alle bezoekers een klein presentje als aandenken aan een leuke middag.

Verder lezen?

Er is een mooi artikel geschreven in Bouwen in het Noorden over Gebouwen A & B van het appartementencomplex Kaatsland in Sneek, geschreven op basis van interviews met Arend Hoekstra, Raban Haaijk en onze collega Theo van der Molen.