16 Simpl-i woningen, Ten Post

Wierden en Borgen
Ten Post

Projectinformatie

Wij willen graag hun verwachtingen waarmaken. Bij de plannen houden we veel rekening met de huidige en toekomstige woonwensen van de bewoners. Dat gaat bijvoorbeeld om acceptabele woonlasten, maar ook om een energieconcept waarvan we de terugverdientijd hebben meegenomen. De wensen en eisen van woningcorporatie en bewoners hebben we vertaald naar een esthetisch, bouwkundig en bouwfysisch concept.

Woning van ForMaat
In Ten Post realiseren we tien gezinswoningen en zes flexibele, levensloopbestendige woningen. Deze laatste hebben de slaapkamer en badkamer op de begane grond. Alle woningen bouwen we op basis van ons concept Woning van ForMaat. Hiermee hebben we een basismodel ontwikkeld voor een moderne, goed uitgeruste woning. Per project kunnen we dit model aanpassen aan de wensen van de opdrachtgever. In dit geval heeft dat geleid tot de ontwikkeling van een bevingsbestendige variant. Uitgangspunt is dat we maatwerk leveren dat past bij de omgeving en bij de behoeften van de opdrachtgever en zijn doelgroep. Bovendien zorgen we voor een ontwerp dat past binnen de financiële kaders. Bij woningcorporaties gaat het dan om de terugverdientijd van de investering bij een normale, acceptabele huurprijs.

Flora en fauna
Ook bij dit project houden we volop rekening met flora en fauna en met het milieu. Het ontwerp voor beide typen woningen is natuurinclusief en duurzaam van opzet. We gebruiken materialen met een lange levensduur die onderhoudsarm zijn. Waar mogelijk be­trekken we de bouwmaterialen lokaal. Daar waar hout wordt toegepast, gebruiken we uiteraard gecertificeerd hout. Alle woningen voorzien we van nestkasten voor gierzwaluwen en open stootvoegen voor vleermuizen.

Daarnaast voorziet ons ontwerp in beukenhagen die een schuilplaats bieden aan vogels, egels en andere kleine dieren. De brede goten zijn aantrekkelijk voor zwaluwen, die tegen de onderkant van de goot hun nestjes kunnen bouwen.

Architectuur
Voor deze woningen hebben we gekozen voor een roodoranje baksteen. Deze kleur sluit goed aan bij het Groninger rood dat in het straatbeeld van Ten Post en omstreken zo kenmerkend is. Dat geldt ook voor de witte kozijnen en dakgoten. De PV-panelen laten zich goed combineren met de leigrijze dakpannen. Ook qua detaillering past het ontwerp goed in omgeving. Een bijvoorbeeld hiervan zijn de schoorstenen.

Snel én onbezorgd bouwen
We werken met een vast bouwteam van eigen personeel en een aantal betrouwbare ketenpartners. Dat betekent dat we deze woningen in een relatief kort tijdsbestek kunnen opleveren. Woningcorporatie Wierden en Borgen kan bovendien rekenen op een onbezorgd bouwproces.

Communicatie
Samen met Wierden en Borgen hebben we een communicatieplan opgezet. De bewoners staan hierin – gedurende het gehele traject – centraal. Ook wat betreft bewonerscommunicatie nemen we graag onze verantwoordelijkheid. Dat doen we uiteraard steeds in samenspraak met de opdrachtgever.