18 woningen,
Ten Post

Wierden en Borgen
Ten Post
2021

Project type

Matthieu van Olffen en Henk Rozema hebben de overeenkomst getekend van de circulaire sloop- en nieuwbouw van 18 grondgebonden aardbevingsbestendige woningen. Binnenkort worden de werkzaamheden hiervoor gestart. Het project maakt deel uit van de omvangrijke versterkingsopgave in Ten Post.

De woningen die we hebben ontworpen zijn uitermate flexibel. We bouwen ze in drie varianten: starterswoningen, levensloopbestendige woningen en eengezinswoningen. Uiteraard hebben we de huidige en toekomstige woonwensen meegenomen in de plannen. Daarbij horen onder andere acceptabele woonlasten, waarin het energieconcept en de terugverdientijd is meegenomen. Op basis van ons concept ‘Simpl-i’ bouwen we ook in Ten Post aan woonkwaliteit met waarde! Lees meer op de website van Simpl-i.