56 woningen
voor Compaan

Compaan
Hurdegaryp, Wommels, Oldekerk, Boornbergum, Oentsjerk en Sint Annaparochie

Kopersbegeleiding

We realiseren deze woningen in de dorpen Hardegarijp (10), Wommels (6), Oldekerk (8), Boornbergum (12), Oentsjerk (8) en Sint Annaparochie (12). Omdat we bouwen voor individuele kopers hebben we onze kopersbegeleidster ingeschakeld. Zij geeft persoonlijke begeleiding en zorgt ervoor dat kopers op het juiste moment over alle informatie beschikken. En ze ziet erop toe dat kopers vóór de vastgestelde deadlines hun keuzes bekend maken. Kopersopties zijn onder meer de tegels van badkamer en toilet, maar ook een verlenging van de garage of de woning behoort tot de mogelijkheden. Ook kan de koper een keuze maken uit tuin- of straatgericht wonen.

Sneller en schoner bouwen

We hebben het voorlopige ontwerp uitvoeringsgereed gemaakt en in 3D uitgewerkt. De tien woningen in Hardegarijp worden all electric uitgevoerd. Deze woningen worden voorzien van een warmtepomp en krijgen dus geen gasaansluiting.

We hebben voor alle woningen gekozen voor bouwen in prefab. Het is een beheersbaar systeem; naast een schonere bouwplaats wordt ook de bouwtijd aanzienlijk verkort. Zo kunnen we in Oentsjerk acht woningen in een tijdsbestek van achttien weken opleveren, wat met name voor de kopers erg prettig is. We hebben onze vaste partners al in een vroeg stadium bij het project betrokken. Hierdoor borgen we de continuïteit van het bouwproces, en kunnen leveringen van producten en/of diensten in een vroeg stadium met elkaar afgestemd worden.

Verder lezen?

In de laatste editie van Bouwen in het Noorden worden twee mooie projecten van Jorritsma Bouw belicht. Het tweede artikel gaat over 56 royale twee-onder-een-kappers die we in opdracht van Compaan projectontwikkeling hebben gebouwd in zes verschillende dorpen in Friesland en Groningen.