Brandweerkazerne,
Almere

Gemeente Almere
Almere Poort
2021-2022

Project type

Alles onder één dak

De wensen van de brandweerlieden komen tot uitdrukking in dit tweelaagse gebouw. In de nieuwbouw kunnen de brandweervoertuigen worden geparkeerd en onderhouden. Daarnaast komen er een verblijfsruimte met slaapkamers voor 24-uursdiensten en werk-, sport-, instructie- en kantoorruimtes. De boten en aanhangwagens van het duikteam krijgen een eigen plek op het terrein. Het binnenterrein is groot genoeg voor oefeningen, zoals het openknippen van autowrakken. En ook de jeugdbrandweer krijgt binnen het complex een eigen ‘honk’.

Hoogteverschillen
Het terrein van de nieuwbouw kent flinke hoogteverschillen die we constructief en bouwtechnisch oplossen. Om alles soepel te laten verlopen en binnen de planning op te kunnen leveren, hebben we een faseringsplan opgesteld. Daarin is de werkvolgorde duidelijk gedefinieerd. En liggen de momenten vast waarop bijvoorbeeld de fundatie en de buitenvloer worden gestort. De aanleg van de ondergrondse infra stemmen we hierop af. In de planning hebben we zoveel flexibiliteit dat we bij slecht weer de werkzaamheden iets kunnen opschuiven. Het hoogteverschil komt ook terug in de uiteindelijke aanblik van het gebouw: de entree is zo’n 1,5 meter verdiept. Dat geldt ook voor het sportcourt achterop het terrein. Door keerwanden te storten vangen we die hoogteverschillen op.

Strekmetaal
We bouwen in een hybride systeem: staalskelet met kanaalplaatvloeren, gevelsluiting met houtskeletbouwelementen met daarop trespa. Een deel van de binnenwanden bestaat uit vellingblokken in een staalconstructie. Deze wanden worden schoon afgewerkt, wat met name rond de aansluitingen vakmanschap vraagt. In het ontwerp is daarnaast een schijngevel opgenomen die is vervaardigd uit strekmetaal. Dit geeft een heel mooie aanblik. Het is wel een onderdeel dat de nodige aandacht behoeft. Met zorgvuldige engineering en montage zorgen we er samen met de leverancier voor dat het resultaat wordt zoals de architect dat voor ogen had. Dat zijn processen die we beheersen, zodat de werkzaamheden tijdens de bouw op rolletjes lopen.

Luchtdicht bouwen
Luchtdichtheid is in het licht van duurzaamheid enorm belangrijk. In een gebouwontwerp waarin verschillende materialen worden toegepast zijn luchtdichte aansluitingen een aandachtspunt. Wij zien erop toe dat de aansluitingen beheersbaar en eenvoudig uitvoerbaar zijn, zodat de gevraagde luchtdichtheid kan worden behaald. Overigens geldt voor de opstelplaats van de brandweerwagens juist dat deze níet luchtdicht moet zijn. Daarom blijven de deuren na in- en uitrijden (tijdelijk) op een kier staan, zodat uitlaatgassen uit het gebouw kunnen trekken. Uiteraard is ook voorzien in een uitstekend luchtbehandelingssysteem.

Uniek project
Bij de bouw van een brandweerkazerne gaat het om een uniek project. Wat betekent dat je álle processen moet doorlopen. In de voorbereiding denken we mee en kiezen we oplossingsrichtingen die zijn afgestemd op de wensen en eisen van architect en constructeur. Zo hebben we gezamenlijk bepaald hoe we dit gebouw met deze bijzondere gevel voldoende stabiliteit kunnen geven. Het ontwerp is in de basis in 3D uitgewerkt, zodat eventuele clashes vroegtijdig worden gesignaleerd en kunnen worden opgelost. Dit brengt rust in de planning.  Zo’n uniek project brengt met zich mee dat de mensen die hier aan het werk zijn, meters kunnen maken en veel ervaring kunnen opdoen. En samen met die mensen willen wij een visitekaartje afleveren waarop staat: ‘Ook hier zijn wij de bouw meester!’