Eurofins Food
& Feed Testing,
Heerenveen

Eurofins
Heerenveen
2021-2022

Werkzaamheden

Het complex bestaat uit staalconstructies met gevelelementen, met betonnen vloeren op de begane grond en eerste etage. Dit alles rust op een fundering op heipalen. De binnenruimtes hebben de condities die ze nodig hebben. Sommige met overdruk, andere met onderdruk en zonder onderlinge uitwisseling van lucht, dankzij een speciaal wandensysteem. Wij zorgden er middels interfacemanagement voor dat de doorvoeren en sparingen voor de gebouwgebonden installaties de onderlinge luchtdichtheid niet verstoren.

Een belangrijke engineeringsoptimalisatie was de ontkoppeling van het kantoordeel (twee bouwlagen) en het laboratorium (één bouwlaag). Het ontwerp ging daarbij uit van één constructie voor het hele gebouw. Dit vereiste uiteraard extra tijd. Die vertraging vangen we op binnen de planning van het gehele project, zodat de deadline voor oplevering dezelfde is gebleven. Eurofins heeft het laboratorium namelijk nodig voor seizoensgebonden opdrachten. De faciliteiten moeten voor die tijd ingeregeld en getest zijn.

Flexibiliteit

Uitdagende factor was dat de opdrachtgever technische ontwikkelingen in laboratoriumland wilde kunnen implementeren. Eurofins moest dus tot in een laat stadium ruimte houden voor wijzigingen. Deze ruimte konden wij bieden door een strakke planning op te stellen voor álle partijen. Ook voor de leveranciers van de apparatuur en het meubilair voor de laboratoria. En voor bedrijven die verantwoordelijk zijn voor zaken als toegangscontrole, brandmeldingsinstallatie en vacuümpomp. Al die werkzaamheden worden door ons gecoördineerd en zijn geïntegreerd in de planning. Deze bevat deadlines voor verschillende keuzes, zodat bouwkundige milestones gehaald konden worden. Tijdens de afbouwfase hebben we wekelijks een siteoverleg met alle partijen om de voortgang te bewaken.

Als een wijziging niet meer mogelijk was zonder de opleverdatum in gevaar te brengen, hielpen we Eurofins met het vinden van een alternatief. Een voorbeeld daarvan: in het kantoorgedeelte konden we de binnenwanden niet meer laten vervallen. De impact op de installaties zou te groot zijn. Wat wel mogelijk was: het deels vervangen van dichte wanden door glaspanelen. Zo ontstond alsnog een soort kantoortuin.

Het nieuwe Eurofins-gebouw heeft geen gasaansluiting. In de laboratoria wordt voor bepaalde proeven gas uit flessen gebruikt, maar de verwarming en het warme water komen louter van elektrische installaties. Dat is mogelijk doordat het gebouw een luchtdichte schil heeft.