Gemeentehuis Waadhoeke,
Franeker

Gemeente Waadhoeke
Franeker
Gereed

Verbouwing en nieuwbouw

Het bestaande deel van dit voormalige gemeentekantoor van Franekeradeel is volledig gestript: de wanden, vloeren en trap zijn eruit gehaald. Met name het verwijderen van de betonnen trap was vanwege de omvang een uitdagende klus. Het gestripte deel houdt een open karakter: glazen wanden afgewisseld met enkele afgescheiden kantoorruimtes.

Het nieuwe gedeelte krijgt een plat dak en is in een U-vorm tegen de bestaande bouw aangezet. Dit deel zal fungeren als raadzaal en is één grote, transparante ruimte. Het ontwerp is geïnspireerd op het Waddengebied. Om dit te bereiken zijn de glazen wanden voorzien van speciale geperforeerde panelen waar het licht erg mooi doorheen valt. Passend bij het thema werken we een deel van het donkere metselwerk af met een speciale lichtgekleurde chippermortel, waardoor delen van de onderliggende gevelsteen zichtbaar blijven. Ook de gietvloer sluit aan bij het thema. Deze krijgt een coating met een craquelé-effect.

Het interieur wordt verder uitgerust met een videowall en een ringleiding die ervoor zorgt dat slechthorenden minder storend omgevingsgeluid ervaren. Een watermist sprinklerinstallatie zorgt voor optimale brandveiligheid.

Duurzaamheid

De verbouwing wordt aangegrepen om een aantal duurzaamheidsmaatregelen door te voeren. Zo komen er nieuwe installaties in het gebouw en worden de daken van de achterliggende gemeentewerf uitgerust met zonnepanelen. In de raadzaal plaatsen we triple glas en voorzien we het dak van een dik isolatiepakket. Met een energiebeheersysteem wordt het energieverbruik bijgehouden. Er is gekozen voor sensorverlichting in de systeemplafonds.

Efficiënte planning

Vlakbij de plaats van de nieuwbouw stond een kleine school die nog tot eind juli in gebruik was. We konden pas beginnen met de nieuwbouw ná de sloop van dit gebouwtje. In verband met de strakke planning hebben we besloten om de fundering tijdens de bouwvakantie te maken. Vóór die tijd hebben we de bestaande infra – riool- data- en nutsleidingen –  aangepast en de school voorzien van noodvoeding. Door deze goede voorbereiding konden we zodra de school leeg was meteen aan de slag en konden twee weken daarna de eerste heipalen de grond in.

Gemeentearchief

In een kelder onder de helft van het bestaande gebouw ligt het gemeentearchief, waar honderden jaren aan geschiedenis is opgeslagen. De ruimte blijft tijdens de werkzaamheden in gebruik; bezoekers moeten zich bij ons aan- en afmelden. In verband met de veiligheid hebben we een duidelijke looproute aangegeven. In de kelder hebben we extra voorzieningen getroffen om bij wateroverlast problemen te voorkomen. Samen met Van der Weerd zien we er tijdens de bouwperiode dagelijks op toe dat er niet op de verkeerde plek gaten worden geboord en dat de muizen zich geen toegang kunnen verschaffen. Voor de archiefstukken is een constante luchtvochtigheid van belang. We zorgen er daarom voor dat stroom en koeling van deze archiefruimte steeds blijven functioneren.

Verder lezen?

In het kader van de gemeentelijke herindeling zijn de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel samengevoegd tot de nieuwe gemeente Waadhoeke. Als werkplek voor de ambtenaren en het college van B&W is het voormalige gemeentekantoor van Franeker aangepast en uitgebreid. De uitdaging: het gemeentehuis moest gereed zijn voor op 1 januari 2018 de herindeling zijn beslag zou krijgen