Gemeentewerf, Wieringerwerf

Gemeente Hollandse Kroon
Wieringerwerf

Project type

Projectinformatie

Als elke seconde telt
In het gebouw werken vier verschillende hulpverlenende organisaties naast elkaar. Dat maakt het een bijzonder gebouw en brengt ook complexiteit mee. Elke gebruiker had zijn eigen wensen. Denk aan een ‘ophoudcel’ waar de politie aangehouden personen in kan onderbrengen en de opstelplaatsen voor twee ambulances. Ook een ruimte waar medicijnen veilig kunnen worden opgeborgen en extra waterbuffers voor de brandweer behoorden tot de wensen. Een speciale installatie om afvoergassen van draaiende motoren af te zuigen wordt automatisch afgekoppeld als de brandweerauto uitrijdt. Een slimme, besparende voorziening voor die gevallen waarin elke seconde telt.

De bouw meester
Er is gekozen voor een hybride constructie van het gebouw: kalkzandsteen, staalconstructie, vloeren met druklagen en een staaldak. Al die componenten moesten op de juiste manier met elkaar verbonden worden. De robuuste binnenwanden hebben we opgetrokken uit vellingblokken, die geen eindafwerking nodig hebben.

Het gebouw heeft grote glasvlakken. In de materialisatie gaf dit uitdagingen om alles goed op elkaar aan te laten sluiten. Het materiaal biedt weinig ruimte om toleranties te verbloemen. Maar ook hier hebben we ons weer de ‘bouw meester’ getoond! Middels een VRV-systeem zijn meerdere ruimtes tegelijk elektrisch te koelen of te verwarmen.

Een werkbaar proces
De terreininrichter is kort na ons gestart met de werkzaamheden. Een slimme zet van de opdrachtgever, dan hoefde de ingebruikname van het gebouw daar niet op te wachten. Het vergde wel de nodige afstemming om het voor alle partijen een werkbaar proces te houden. Ons werk raakte elkaar letterlijk op verschillende vlakken. We hebben ons goed op elkaar aangepast, en gaven wederzijds duidelijk aan wanneer we waar bezig waren. Door parkeerplekken slim in te richten en keten praktisch te plaatsen was er logistiek al veel opgelost. Asfalteren gebeurde in fases, wij stemden ons transport daar op af. Door goede onderlinge communicatie bleven zowel de terreininrichter als wij op schema.