Groot onderhoud
14 woningen,
Anna Paulowna

Woningbouwvereniging Anna Paulowna
Anna Paulowna
Gereed

Ketenpartners

Onze aanbieding was gebaseerd op LEAN-sessies met ketenpartners. We legden de nadruk op efficiënte logistiek met zo weinig mogelijk overlast voor de buurt. Door deze aanpak konden wij een scherpe aanbieding doen. In ons voorstel namen wij ook een helder communicatietraject mee, dat wij gezamenlijk met Woningbouwvereniging Anna Paulowna gaan uitvoeren. Zorgvuldige communicatie vooraf, tijdens het werk en na oplevering is cruciaal voor het slagen van het project. Onze stelling is: een goed geïnformeerde huurder is een tevreden huurder.

Communicatie bewoners

Voor de bewoners is een inloopmiddag georganiseerd. Hier waren de uitvoerder, opzichter en bewonersconsulente bij aanwezig. Voor de start van de werkzaamheden gaan we bij de bewoners langs om ze te informeren over de werkzaamheden. Ook krijgen ze een kalender waarop per dag beschreven staat wat we gaan doen. Alle omwonenden worden geïnformeerd over de werkzaamheden en mogelijke overlast middels een brief.

Overlast

We proberen overlast zoveel mogelijk te beperken en bewoners zo min mogelijk tot last te zijn. Dit doen we door zo schoon mogelijk te werken: we zetten ruimtes af met stofwanden en bedekken de vloer met een stucloper. Om geluidsoverlast te beperken zorgen we ervoor dat we de werkzaamheden die het meest geluid veroorzaken vanaf negen uur uitvoeren. Vaak verblijven bewoners tijdelijk bij familie of vrienden maar we bieden ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een rustwoning. De bouwplaatsinrichting zal ook weinig hinder veroorzaken: we maken gebruik van een lege woning van de opdrachtgever die dient als kantoor en schaftruimte. Materialen kunnen we opslaan op een deel van de parkeerplaats van een gezondheidscentrum aan de andere zijde van de straat.