Groot onderhoud
60 woningen,
Harlingen

De Bouwvereniging
Harlingen
Gereed
2018

Communicatie en overlastbeperking

Een verbouwing kan voor bewoners een ingrijpende gebeurtenis zijn. Als ervaren bouwer zijn we ons hiervan bewust en doen wij er alles aan om bewoners te ontzien en eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. We maken met iedere huurder afspraken over de werkzaamheden. In die gesprekken komt ook de mogelijke overlast ter sprake. Bij onderhoud in of aan bewoonde huizen zal altijd enige hinder voor­komen: het is echter onze ervaring dat duidelijke communicatie daarover een heel stuk scheelt in de mate waarin huurders daadwer­kelijk overlast ervaren.

Verkeersoverlast zal er bij dit project niet of nauwelijks zijn. Onze mensen parkeren hun busjes met materialen bij het huizen­blok waar ze op dat moment werken en zorgen daarbij uiteraard dat ze doorgaand verkeer niet hinderen. De te gebruiken mate­rialen laten we door de leveranciers per woning (toilet en tegels) c.q. per woningblok (isolatiemateriaal, dakbedekking etc.) als één pakket samenstellen. Dit pakket wordt op de dag dat we aan het werk gaan ter plaatse afgeleverd.

Fijner wonen

We werken in stromen waarin de binnen- en buitenwerkzaamheden worden gecombineerd. Daarbij maken we een planning per woning. In de woningen vervangen we het toilet en het hang- en sluitwerk. Buitenom wordt het dak gerenoveerd, het huis wordt beter geïsoleerd en we vervangen het glaswerk in de kozijnen. Met deze maatregelen worden de energielasten lager en heeft men minder last van tocht. Het huis krijgt een aangenamer leefklimaat, waardoor het er voor de bewoners fijner wonen is.