Lamb Weston / Meijer,
Oosterbierum

Lamb Weston / Meijer
Oosterbierum

Realisatie fundering en betonplaat

Lamb Weston / Meijer is een van de grootste aardappelproducenten ter wereld. Jorritsma Bouw is gevraagd voor het realiseren van een nieuwe fundering en betonplaat voor de sprinklertank en het pompgebouw bij de fabriekslocatie in Oosterbierum. Dit om de fabriek te kunnen voorzien van een optimale sprinklerinstallatie. Bij dit project hebben wij samengewerkt met Projectengineering Castelein. Zij verzorgden als constructeur het ontwerp van de constructie en de berekening van de draagconstructie.

Uit het oogpunt van brandveiligheid ontstond de wens om de fabriek te voorzien van een sprinklerinstallatie. De sprinklertank – een voorraadbuffer met bluswater – is deels geplaatst op een o bestaande fundering. De nieuwe fundering is gedeeltelijk over de bestaande betonvloer (57 cm dik) gestort. Hierin hebben we gaten geboord voor 24 nieuwe stalen buispalen met een lengte van 25 meter. De nieuwe constructievloer voor de sprinklertank is uitgevoerd in de vorm van een achtkant. Daarop kon de sprinklertank (9,5 meter hoog, netto capaciteit 1.300 m3) worden geplaatst. De bekisting en het betonwerk zijn door Jorritsma Bouw zelf uitgevoerd.

Going on concern

Bouwen bij een fabriek die in bedrijf is, brengt strenge eisen met zich mee. In dit geval was het van belang om de aan- en afvoer van de fabriek niet te hinderen. Daarom zijn de stalen buispalen gelost op het maaiveld, direct naast de bouwlocatie. Ook voor de inrichting van het fabrieksterrein waar we de fundering en de betonplaat hebben gerealiseerd, hebben we zo weinig mogelijk ruimte gebruikt. Deze keuzes hebben we in nauw overleg met de opdrachtgever gemaakt. Na het maken van de bekisting is de wapening geleverd en aangebracht. Om de bevoorrading van de fabriek niet te belemmeren, is er duidelijk afgestemd met de transportplanning van de opdrachtgever. Met een transportroute langs de bouwlocatie kon het laden en lossen voor Lamb Weston / Meijer zonder problemen doorgaan.