Sportcomplex
de Rolpeal, Workum

Stichting de Rolpeal Workum
Workum

Projectinformatie

De bouw meester
Het project is uitgewerkt in 3D (BIM). In het engineeringstraject hebben wij gekeken naar de clashes in het bouwkundige en installatietechnische proces. Middels raakvlakkenmanagement zijn de sparingen, luchtkanalen en de aan- en afvoeren gepland en op elkaar afgestemd tijdens de uitvoering.

Bij het betoncasco voor het zwembad hebben we gekozen voor prefab. Een beheersbaar systeem met een schonere bouwplaats en een kortere bouwtijd. De opbouw bestaat uit een staalconstructie met sandwichelementen met voor het dak een houten opbouwsysteem. Door onze optimale voorbereiding kan de uitvoering volgens planning verlopen.

Regionaal staan we samen sterk
Als maatschappelijk betrokken bouwbedrijf staan we samen regionaal sterk. Overal waar we werken, leveren we een bijdrage door lokale werkgelegenheid te creëren. Ook bij dit project hebben we sterk ingezet op het creëren van lokale werkgelegenheid. Er vloeit geld terug naar de lokale economie en het is beter voor het milieu door minder transportbewegingen.

Beste buur zijn
Naast techniek spelen omgevingsmanagement, veiligheid en communicatie een grote rol. De bouwplaats is namelijk tijdelijk onderdeel van de Workum samenleving. Omdat wij werken in de bebouwde omgeving hebben wij onze bouwplaats aangemeld bij de Bewuste Bouwers. Ons bouwplaatsmanagement is daarmee gebaseerd op de pijlers bewust, veilig, milieu, verzorgd en sociaal.