• Stichting KwadrantGroep
  • WONEN
  • Nieuwbouw
  • Leeuwarden

Voor zorgorganisatie Palet, ressorterend onder Stichting KwadrantGroep, bouwt Jorritsma Bouw in Leeuwarden het woon- en behandelcentrum Parkhoven. Deze nieuwbouw is bestemd voor verpleeghuiszorg aan patiënten met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het is een uitgestrekt laagbouwproject verdeeld over vier vleugels die verbonden zijn met wandelgangen. Een van de vier vleugels krijgt een extra verdieping.

Uitvoering
Bij dit project werken we op basis van een uitgewerkt bestek. De bouwwijze is traditioneel, met bakstenen gevels en kalkzandsteen binnenwanden. Het gebouw wordt voorzien van zonnepanelen en een warmteterugwininstallatie. Om trillingen te voorkomen, zijn er palen geboord in plaats van geheid. Vanwege de uitgestrektheid van het complex is er in totaal vijf kilometer aan palen de grond ingegaan.

  • Stichting KwadrantGroep
  • WONEN
  • Leeuwarden

Hoewel we niet participeren in de uitwerking, hebben we hier vooraf gescreend zoals we dat altijd doen. In de uitvoering hebben we daar baat bij, waardoor de strakke planning een haalbare kaart wordt.

Op deze locatie was het bestaande gebouw reeds gesloopt. Ook waren de funderingen van de toekomstige wegen al in puin neergelegd; deze gebruiken we als bouwwegen. Hoewel de bouwlocatie zich in de binnenstad van Leeuwarden bevindt, is het terrein ruim genoeg om te bouwen en voor de opslag van materialen.

Communicatie
Aan de communicatie rondom dit project schenken we veel aandacht. Voor aanvang van de bouw is er een informatieavond georganiseerd waar wij een toelichting hebben gegeven op onze manier van werken.

We hebben de aanwezigen ook uitgelegd waar ze met eventuele vragen of opmerkingen terecht kunnen. Namens de opdrachtgever is er bij de bouwvergaderingen steeds een afgevaardigde aanwezig; deze schuift ook geregeld aan bij de werkvergaderingen waardoor er frequent contact is.

Bij dit project maken we gebruik van ED Controls, een digitale applicatie waarmee in één oogopslag zichtbaar is welke actiepunten er open staan; deze worden automatisch uitgezet bij de juiste personen. We bewaken echter niet alleen afwijkingen; we gebruiken ED Controls bij dit project ook voor de kwaliteitschecks en audits, en ook bij de oplevering.